18-11-2020

Behov for akutte sikkerhedstiltag i Herstedvester Fængsel

Sikkerheden i Herstedvester Fængsel har ikke været god nok, konkluderer justitsminister Nick Hækkerup.

Sikkerheden i Herstedvester Fængsel har ikke været god nok, og der er et tydeligt behov for akutte sikkerhedstiltag i det lukkede fængsel. Det konkluderer justitsminister Nick Hækkerup på baggrund af en redegørelse fra kriminalforsorgen om Peter Madsens fugt fra Herstedvester i oktober måned.

Justitsminister Nick Hækkerup har i dag oversendt en redegørelse fra kriminalforsorgen til Folketingets Retsudvalg om flugtforsøget fra Herstedvester Fængsel i oktober måned. Redegørelsen skildrer et voldsomt hændelsesforløb, hvor en ansat blev taget som gidsel, og flere ansatte blev truet med vellignende attrapper.

Kriminalforsorgen konstaterer, at der op til flugtforsøget ikke har været den nødvendige sikkerhedsmæssige opmærksomhed på Peter Madsen. Blandt andet har han haft beskæftigelse i et særskilt værksted uden fast overvågning, ligesom han har kunnet færdes uledsaget til psykologbesøg og gå rundt i fængslet med en rygsæk.

Kriminalforsorgen konkluderer også, at der ved placeringen af Madsen i Herstedvester Fængsel ikke har været et tilstrækkeligt fokus på hans vilje, evne og kapacitet til at planlægge og gennemføre alvorlige og personfarlige overfald med henblik på undvigelse.

Der er nu foretaget en gennemgang af de øvrige indsatte i Herstedvester Fængsel, hvilket har resulteret i, at 5 andre indsatte er blevet flyttet fra Herstedvester Fængsel til andre lukkede fængsler.

Endvidere er der iværksat akutte sikkerhedstiltag i Herstedvester Fængsel. Blandt andet er der indført skærpede sikkerhedstiltag i flere af fængslets bygninger, og indsatte skal nu bære ejendele i gennemsigtige poser, ligesom kameraovervågningen i fængslet vil blive øget.

Foruden sikkerhedstiltagene i Herstedvester har kriminalforsorgen fremlagt en national indsatsplan, hvor man blandt andet vil udføre landsdækkende inspektioner og ansætte flere sikkerhedsspecialister, som skal styrke indsatsen i landets lukkede fængsler og arrester.


Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen
Luk