07-09-2018

Styrket værn mod udenlandsk påvirkning af danske valg og demokratiet

Søren Pape Poulsen tager FE og PETs advarsler alvorligt.

Regeringen vil ruste Danmark bedre til at modstå fjendtlige udenlandske forsøg på at påvirke vores demokrati og samfund. Afdækning af påvirkningsforsøg, et stærkt beredskab samt tættere dialog med bl.a. medierne og Folketingets partier om håndteringen af truslen fra påvirkningskampagner. Det er nogle af elementerne i regeringens nye handlingsplan.

Visse lande bruger påvirkningskampagner til at øve indflydelse på interne politiske forhold i bl.a. Vesten for at opnå egne udenrigspolitiske mål. De seneste år har der været en række eksempler på, at Rusland har forsøgt at påvirke valg og folkeafstemninger i både Europa og USA. Ifølge Forsvarets Efterretningstjeneste er det meget sandsynligt, at fremmede magter også vil kunne gennemføre påvirkningskampagner mod Danmark, f.eks. i forbindelse med et kommende folketingsvalg.

Regeringen tager denne trussel mod de danske interesser og demokratiske værdier meget alvorligt og præsenterer derfor en plan med 11 initiativer, der skal styrke Danmark mod påvirkningskampagner.

FE har i sin Efterretningsmæssig Risikovurdering i 2017 vurderet, at det er sandsynligt, at russiske påvirkningskampagner vil udgøre en stigende trussel mod Danmark. Danmark vil uden eller med meget kort varsel kunne blive ramt at russisk påvirkningsforsøg. Det er meget sandsynligt, at Rusland vil formå at målrette og tilpasse påvirkningskampagner mod Danmark. Russisk påvirkning vil f.eks. kunne ske i forbindelse med en valgkamp eller som konsekvens af Ruslands bredere hensigt om at påvirke situationen i Østersøregionen til Ruslands fordel. Det er i den forbindelse sandsynligt, at Ruslands styrkede påvirkningsindsats mod bl.a. de baltiske lande, Sverige og Finland også vil føre til en øget fokus på Danmark.

PET har i sin redegørelse for 2017 anført, at påvirkningskampagner er en særlig form for undergravende statsinitieret virksomhed. Påvirkningskampagner kan bestå af forskellige aktiviteter, der alle har til formål at påvirke opinionsdannelsen og den politiske beslutningsproces i en retning, der tjener en given stats interesser. Rusland gennemfører i dag målrettede påvirkningskampagner i Vesten, og PET kan konstatere aktiviteter i Danmark, der er sammenlignelige med den udvikling, der ses i de øvrige lande i det nordisk-baltiske område.


Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen