17-06-2021

Stadigt færre 25-årige dømmes efter straffeloven

Blandt mænd, der blev født i 1984, var der knap 19 pct., som havde fået én eller flere domme for overtrædelse af straffeloven ved alderen 25 år. For de efterfølgende fødselsårgange er andelen, der er blevet dømt inden de fylder 26 år, generelt blevet mindre og mindre, og for mænd født i 1994 var andelen nede på lidt mindre end 12 pct. Også blandt kvinder lader andelen til at være faldende jo yngre fødselsårgang, oplyser Danmarks Statistik.

Den faldende andel af personer med en dom afspejles ligeledes i antallet af domme pr. 1.000 personer. Mænd, der blev født i 1994, havde fået 268 domme pr. 1.000 mænd, ved alderen 25 år. Det er væsentlig færre end blandt mænd, der blev født i 1980'erne, hvor antallet i flere år var omkring 420 domme pr. 1.000 mænd. Det er sjette år i træk, at antallet af domme falder for mændenes vedkommende. For kvinderne har antallet på tværs af fødselsårgangene været nogenlunde stabilt.

Lidt flere mænd har kun fået én dom
Blandt de dømte mænd, født i 1994, var der 59 pct., der kun havde fået én dom ved alderen 25 år. Det er en lidt større andel end blandt mænd født i 1984. Her var der 56 pct. med kun én dom. For de dømte kvinder født i 1994, var der 76 pct., der kun havde fået én dom. Det er et lille fald i forhold til 1984-årgangen, hvor den tilsvarende andel var på 78 pct.

Flere domme for butikstyverier, færre for vold
Blandt de domme, som mænd født i 1994 havde fået ved alderen 25 år, var de 15 pct. for butikstyverier. Det er en væsentlig større andel end for 1984-fødselsårgangen, hvor dommene for butikstyverier udgjorde knap 11 pct. af alle domme. Til gengæld var det knap 17 pct. af 1994-fødselsårgangens domme, der vedrørte vold mod privatperson. For mænd født i 1984 udgjorde voldsdommene 19 pct. For kvinder født i hhv. 1984 og 1994 udgjorde butikstyveri ifølge Danmarks Statistik 53 og 55 pct. af alle dommene.Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen
Luk