07-02-2020

Politiforbundet afskyr ”kloge” politichefer

- Det er kolossalt krævende at nuancere debatten, og så gavner det ingen, hverken samfund eller politifolk, at tidligere ansatte er klar til at skære virkeligheden ud i hurtige konklusioner baseret på deres viden fra et politi, der var ganske anderledes, da de var ansat, siger forbundsformand Claus Oxfeldt.

Claus Oxfeldt, formand for Politiforbundet, er træt af det, han kalder "kommentariatet" af pensionerede politichefer, som jævnligt og gerne stiller op i medierne for at give deres mening til kende. "Meget beredvilligt, men uden erfaring fra og kendskab til den virkelighed, som er gældende i dagens politi eller de vilkår og udfordringer, som vi står med." Vi bringer her hele Claus Oxfeldts indlæg, som det kan læses på forbundets hjemmeside.

"Samfundet og politiet har forandret sig kolossalt på bare få år. Hele arbejdsformen, organiseringen og opgaveløsningen er fundamentalt anderledes. Alligevel får den ene tidligere chef efter den anden lov til at fortolke og rådgive som eksperter.

De er faktisk en stående joke internt i politiet og kilde til jævnlig irritation. Det sker igen og igen. Og det kvalificerer eller nuancerer på ingen måde debatten. Men det er sikkert underholdende og dejligt let for de medier, som altid kan få et beredvilligt svar.

Senest har tidligere PET-chefer blandet sig i debatten om Rigspolitiet og Regeringens varslede plan om at flytte op mod 900 ansatte fra Rigspolitiet og ud i kredsene. De roser planen. En plan, som ikke umiddelbart hviler på noget analysegrundlag, og som ikke i nævneværdig grad omhandler politifolk, men snarere administrative.

Der er en del gode og nødvendige grunde til at beskære Rigspolitiet, særligt den del der handler om konsulentprojekter og papirskubberi. Men at trække en barberkniv henover en organisation, uden at basere det på klare planer, gavner intet andet end usikkerhed og splittelse.

En plan som i bund og grund skaber voldsom uro i organisationen, og som kommer på et tidspunkt, hvor der allerede i dag, den 6. februar, foregår en større fyringsrunde. Alligevel vælger de tidligere chefer at komme med deres indspark og viden om en organisation, de ikke kender i detaljen.

De får også taletid. De kloger sig uden at have den nødvendige baggrund og føling med virkeligheden, selvom det berører og påvirker mange, mange mennesker dybt. Mennesker som allerede er skrøbelige.

Politiet har sådan set udfordringer nok uden dette kommentariat. Vi kæmper allerede hårdt for at få fagligheden og forståelsen for fagligheden ind i debatten.

Det er kolossalt krævende at nuancere debatten, og så gavner det ingen, hverken samfund eller politifolk, at tidligere ansatte er klar til at skære virkeligheden ud i hurtige konklusioner baseret på deres viden fra et politi, der var ganske anderledes, da de var ansat.

Jeg ville ønske, at medierne i den forbindelse var langt mere kritiske. At de i stedet for en hurtig kommentar tog sig tiden. At de måske hellere ventede en dag frem for straks at kontakte den første og bedste, som vil udtale sig.

At de lagde et niveau og krav af faglighed ned over valget af kilder. Det taler vi ofte om i politiet. På alle planer. Gid det dog ville ske", slutter Claus Oxfeldt sin kommentar.


Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen