09-06-2023

Politiet i aktion mod menneskehandel

Foto Politiet.

Syd- & Sønderjyllands Politi ved Udlændingekontrolafdeling Vest (UKA Vest) koordinerede for nylig den danske del af en international operation ’Global Chain’ mod bekæmpelse af menneskehandel til seksuel udnyttelse, tvungen kriminalitet og tvungen tiggeri.

Dansk politi bidrog til den internationale operation med blandt andet kontrol af personer og dokumenter på adresser rundt omkring i Danmark. Enkelte kontroller blev gennemført i samarbejde med Skattestyrelsen og Arbejdstilsynet, ligesom Center Mod Menneskehandel (CMM) og Udlændingestyrelsen bidrog med deres ekspertise. Syd- & Sønderjyllands Politi ved UKA Vest var under aktionen tilstede i Interpols operationsrum i Lyon i Frankrig sammen med de øvrige deltagerlande.

Der blev i operationen kontrolleret i alt 1.6 millioner personer, 25.400 lokationer og 153.300 køretøjer. På baggrund heraf blev 1426 potentielle ofre menneskehandel identificeret og 212 personer anholdt, hvoraf 138 er mistænkt for menneskehandel. I Danmark blev der identificeret én person, som Udlændingestyrelsen vurderer har været udsat for menneskehandel. Derudover blev der foretaget flere sigtelser for ulovligt arbejde og ophold i Danmark.

Den internationale indsats blev koordineret af Europol, Frontex og Interpol. I forhold til Europol blev operationen afholdt inden for rammerne af EMPACT (the European Multidisciplinary Platform Against Criminal Treats), som er et EU-projekt, hvor medlemslandene samarbejder om bekæmpelsen af grænseoverskridende kriminalitet.

Operationen blev gennemført fra den 8. til den 15. maj 2023.

Fakta

Deltagerlande: EU deltagerlande: Østrig, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Cypern, Tjekkiet, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Ungarn, Irland, Letland, Litauen, Luxembourg, Holland, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien og Sverige.

Deltagerlande uden for EU: Albanien, Bangladesh, Bosnien-Hercegovina, Brasilien, Colombia, Island, Kosovo, Moldova, Montenegro, Marokko, Nigeria, Nordmakedonien, Filippinerne, Serbien, Schweiz, Ukraine, Storbritannien, USA og Vietnam.

Monitering: Syd- og Sønderjyllands Politi ved UKA Vest har siden maj 2022 midlertidigt varetaget den nationale koordinerende moniteringsopgave vedrørende menneskehandel. Ansvaret for efterforskning af konkrete sager omkring menneskehandel foretages af landets politikredse.

Udlændingekontrolafdeling Vest (UKA Vest) er en specialenhed i Syd- og Sønderjyllands Politi, der er placeret i Padborg. UKA Vest bekæmper grænseoverskridende kriminalitet i grænseområdet, ligesom afdelingen analyserer, efterforsker og moniterer grænseoverskridende kriminalitet i grænseregionen - eksempelvis omrejsende kriminelle grupper og arbejder i den forbindelse tæt sammen med Landespolizei, Bundespolizei og Zoll i Tyskland. UKA Vest har endvidere ansvaret for den midlertidige grænsekontrol til Tyskland.
Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen
Luk