23-05-2018

Justitsministeriet blåstempler dna-mærkning

Huse og villaer, der har deltaget i et forsøg om skiltning med usynlig mærkning af værdigenstande, har omkring 25 pct. mindre risiko for at blive udsat for indbrud. Det viser en evaluering af et nyt forsøg iværksat af Justitsministeriet.

Det kan i flere tilfælde godt svare sig at mærke genstande i sit hjem med såkaldt usynlig mærkning med pensling af sporbar væske, hvis man samtidig sørger for at skilte med det. Den kriminalpræventive effekt er dog muligvis kortvarig og kan også skyldes en øget opmærksomhed på risikoen for indbrud. Sådan lyder konklusionen på en ny rapport fra Justitsministeriets Forskningskontor.

Rapporten er en evaluering af et forsøg med usynlig mærkning, som Aarhus Kommune har foretaget i samarbejde med Østjyllands Politi. Forsøget er gennemført over en periode på 16 måneder, og mere end 6600 husstande har deltaget.

De husstande, der har deltaget i forsøget, havde i forsøgsperioden 25 procent mindre risiko for at blive udsat for indbrud.

”I evalueringen af forsøget kan vi se tegn på, at der kan være en kriminalpræventiv effekt af at skilte med, at man har mærket sit indbo i hjemmet med usynlig mærkning,” lyder det fra Britta Kyvsgaard, der er seniorkonsulent ved Justitsministeriets Forskningskontor.

I forsøget fra Østjylland er de husstande, der har deltaget i forsøget, blevet bedt om at opsætte klistermærker på deres hoveddør, postkasse og lignende steder, så det fremgår, at husstanden anvender usynlig mærkning af værdigenstande.

Skiltningen har til formål at øge potentielle indbrudstyves opmærksomhed på de risici, der er forbundet med at begå indbrud i et hjem.

Det er effekten at af skilte, der har været i fokus i dette forsøg, forklarer Britta Kyvsgaard. Hun peger på, at de, der har deltaget i forsøget, samtidig kan være blevet mere opmærksomme på risikoen for indbrud og derfor i en periode bedre har sikret deres hjem på anden vis.

”Forsøget har bestemt positive takter, men det vil kræve flere undersøgelser, før man med en sikkerhed kan sige, om det er skiltningen med usynlig mærkning af indbo, der har forårsaget den præventive effekt, eller om det er den øgede opmærksomhed på risikoen for indbrud, der har det” siger Britta Kyvsgaard.

Forsøget er blevet til i samarbejde mellem Aarhus Kommune, Østjyllands Politi og Trygfonden. Det er Justitsministeriets Forskningskontor, der har lavet evalueringen.

I undersøgelsen er godt 6600 huse og villaer i Aarhus Kommune blevet tilfældigt delt i en forsøgsgruppe og en kontrolgruppe. Forsøgsgruppen har samlet set haft ca. 25 procent mindre risiko for at blive udsat for indbrud i hjemmet end kontrolgruppen.

Den anvendte sikringsvæske hedder SelectaDNA og produceres af virksomheden Unisecure.

Læs rapporten her.


Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen