10-09-2020

Hvor du bor, afgør om dit indbrud opklares

Ikke et eneste indbrud blev opklaret i Stevns i 2019.

En ny analyse udarbejdet af sikkerhedsfirmaet Secubi viser, at politiets opklaring af indbrud afhænger af, hvilken kommune man bor i.

Tallene, der er baseret på tal fra Danmarks Statistik, viser, at mange kommuner opererer med opklaringsprocenter på helt ned til 0%. Og ser man på tallene for de 5 dårligste kommuner i 2019 blev der i disse kun opklaret 0,67% af indbruddene. Ser man derimod på de 5 kommuner, der performer bedst, ses en samlet gennemsnitlig opklaringsprocent på 19,83%.

Her er der stort set frit lejde for tyvene
I de 5 dårligste kommuner ser man, at under 1% af alle indbrud blev opklaret i 2019. De fem dårligste kommuner består af Allerød, Lejre, Hørsholm, Fredensborg og Stevns.I Stevns slap alle indbrudstyve i 2019 fra deres indbrud, og hermed havde tyve altså fri leg uden den store risiko for at blive sigtet. Samtidig optræder hele tre kommuner, der hører under Nordsjællands Politi, på listen over de fem dårligste kommuner.

De bedste kommuner
Sammenligner man med de bedste kommuner, er der meget stor forskel på sigtelsesprocenterne fra den bedste til den dårligste kommune. Hele 36 procentpoints forskel er der fra den bedste til den dårligste kommune i Danmark. Bornholm er den klare vinder, når man ser på sigtelsesprocenter med en procent på 36,66%. Det vil sige, at mere end hvert tredje indbrud blev opklaret på Bornholm i 2019.

Ud fra disse tal ses der en klar tendens i, at man som indbrudstyv har markant mere frit spil i nogle kommuner frem for andre. Landsgennemsnittet for sigtelsesprocenten er på 5,86%.

Problematisk
Analysen viser, at der er store forskelle på sigtelsesprocenter alt efter hvilken kommune, du bor i. Samtidig ses ligeledes, at Nordsjællands politikreds har én af deres kommuner i top ti og 3 af deres kommuner i de dårligste 5.

- Hvordan de enkelte politikredse prioriterer deres midler, har jeg intet indblik i. Jeg påpeger blot, at der er store forskelle at finde, når vi kigger på politiets egne tal, udtaler partner og sikringskonsulent Christian Hansen fra Secubi.

Fakta om undersøgelsen
Undersøgelsen er udarbejdet af sikkerhedsfirmaet Secubi A/S og bygger på data fra Danmarks Statistik over indbrud i beboelser i 2019. Undersøgelsen sammenholder anmeldte indbrud med sigtelser for indbrud på kommuneniveau. Tallene inkluderer udelukkende indbrud i beboelse og ser ikke på indbrud i forretninger/virksomheder. Det bemærkes, at sigtelser ikke er ensbetydende med, at der falder dom. For at undgå skævhed i analysen er kommuner med 25 eller færre anmeldelser frasorteret.Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen
Luk