23-08-2023

Frivillige må ikke køre udrykningskørsel i privatbiler

Transportministeriet arbejder på en forsøgsordning med grønne opmærksomhedslygter til frivillige, som udfører livreddende indsatser. Men ifølge Beredskabsinfo bliver der ikke tale om, at frivillige kan få lov til at køre egentlig udrykningskørsel med blå blink i deres privatbiler. For her vejer hensynet til færdselssikkerheden og de øvrige trafikanters sikkerhed tungest, fastslår transportministeren.

I et svar til Folketinget bekræfter transportminister Thomas Danielsen, at Transportministeriet er ved at se nærmere på muligheden for at tilrettelægge en forsøgsordning med grønne opmærksomhedslygter til frivillige, som udfører livreddende indsatser, f.eks. hjerteløbere.

- De grønne opmærksomhedslygter vil ikke give ret til at fravige færdselsreglerne, men skal efter hensigten øge de frivilliges mulighed for at gøre opmærksom på sig selv og dermed forbedre øvrige trafikanters mulighed for at vise særligt hensyn til de frivilliges fremkommelighed i trafikken, skriver ministeren.

Samtidig afviser han dog, at der kan blive tale om, at frivillige får mulighed for at køre egentlig udrykningskørsel i deres privatbiler.

Transportministeren understreger, at et motorkøretøj for at kunne foretage udrykningskørsel skal være godkendt hertil og være registreret som udrykningskøretøj. Det vil sige, at en synsvirksomhed skal have godkendt køretøjet som udrykningskøretøj, hvor det for eksempel vurderes, om de gældende krav til bremser, udrykningssignaler mv. er opfyldt.

Kilde:BeredskabsinfoLeverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen
Luk