01-09-2023

Domstolene får 1,8 milliarder ekstra

Regeringen afsætter en reserve på ca. 1,8 milliarder kroner til domstolene på forslag til finanslov for 2024. Pengene skal udgøre en del af den økonomiske ramme for de kommende forhandlinger om en ny flerårsaftale for domstolene for 2024-2027.

Justitsminister Peter Hummelgaard siger om regeringens forslag:

– Det er ingen hemmelighed, at domstolene de seneste år bl.a. har været udfordret af meget lange sagsbehandlingstider, så både borgere og virksomheder har måttet vente alt for længe på at få deres sager afgjort. Det er et alvorligt problem, som vi skal have løst. Retssikkerhed handler også om, at man som forurettet eller som sigtet kan få sin sag afgjort inden for en rimelig tid. Derfor er jeg som justitsminister meget tilfreds med, at regeringen nu på finanslovforslaget afsætter ca. 1,8 mia. kr. til en meget markant styrkelse af domstolene over de kommende fire år. Det vil gøre det muligt at ansætte flere dommere, jurister og mere administrativt personale til at løfte de store opgaver, domstolene står over for.

Og han fortsætter:

- Det er et godt fundament for, at vi i dialog med Folketingets partier kan indgå en ny ambitiøs flerårsaftale, som kan mindske sagsbunkerne og reducere sagsbehandlingstiderne mærkbart over de kommende år. Jeg ser frem til at indlede de videre forhandlinger med Folketingets øvrige partier. Det er min ambition, at vi kan indgå en bred aftale, som kan træde i kraft den 1. januar 2024.


Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen
Luk