22-04-2021

Corona stoppede ikke den danske it-branche

Natasha Friis Saxberg, adm. direktør i IT-Branchen.

Mens dansk erhvervsliv generelt viste et fald i omsætningen på 0,5% i 2020, så steg omsætningen for it-branchen med 3,3%, og endte dermed på 248,4 mia. kr., hvilket er den højeste omsætning for branchen nogensinde.

De nyeste tal fra Dansk Erhverv og Danmarks Statistik viser med al tydelighed, at den danske it-branche samlet er kommet godt ud af coronakrisen i 2020. Faktisk så godt, at året endte som et rekordår både mht. omsætning, eksport og antal ansatte i branchen.

Omsætningen endte samlet på 248,4 mia. kr. for it-branchen, hvilket er en stigning på 7,9 mia. kr. i forhold til året før.

Dog var der et mærkbart fald under første nedlukning i 2020, hvor en stor del af erhvervslivet og i det offentlige midlertidigt stoppede deres it-projekter og planer. Faldet blev heldigvis allerede hentet i 3. kvartal, og dermed endte 2020 rigtigt flot for branchen.

- Erhvervslivet har generelt øget sine it-investeringer under COVID-19 – både fordi de lidt i panik var nødt til at få oprettet hjemmearbejdspladser, men også fordi de mere langsigtet kan se, at teknologiinvesteringer vil styrke deres fremtidige forretning, fortæller Natasha Friis Saxberg, adm. direktør i IT-Branchen.

Dette underbygges af seneste tal fra analysevirksomheden IDC, der viser, at erhvervslivets it-investeringer i software og hardware steg med hhv. 7,1% og 1,5% i 2020.

De flotte omsætningstal skjuler dog store forskelle i underbrancherne. Mens underbrancherne Softwareudvikling (+11,5%) og Informationstjenester (+13,3%) oplevede stor omsætningsfremgang, så oplevede underbrancherne Fremstilling af computere og kommunikationsudstyr (-4,6%) og Telekommunikation (-4,0%) en nedgang i omsætningen.

- Virksomhederne har virkelig sat fart på den digitale transformation, og derfor kan vi også se en kraftig vækst hos de it-virksomheder, der udvikler og leverer softwareløsninger, it-systemer og konsulentydelser. De mere hardwarebaserede virksomheder, som bl.a. har været ramt på deres leverancer fra underleverandører i asien og USA, har til gengæld haft et svært år, siger Natasha Friis Saxberg.
Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen
Luk