25-04-2022

Anmeldelser om tyveri stiger fortsat

Stigningen i anmeldte tyverier skyldes især flere lomme- og tasketyverier.

Antallet af anmeldte tyverier var i årets første kvartal fortsat stigende efter at have været faldende gennem en længere årrække. I første kvartal 2022 blev der ifølge Danmarks Statistik anmeldt 21.000 tyverier, når der er korrigeret for sæsonudsving. Dette var en stigning på 9 pct. i forhold til forrige kvartal og hele 27 pct. i forhold til første kvartal 2021. Stigningen skyldtes særligt flere anmeldelser af lomme- og tasketyverier.

Stigningen i lomme- og tasketyverier kom efter at have været den primære årsag til et stort fald af anmeldte tyverier i 2020, hvilket sandsynligvis hang sammen med restriktioner såsom afstandskrav og aflyste arrangementer grundet covid-19. Men i takt med at restriktionerne blev fjernet har der været en stigning i anmeldte tyverier.

Den faldende tendens siden 2017 kan i øvrigt formentlig forklares med indbrudsparagraffen § 276a, som trådte i kraft 1. januar 2018. Med denne paragraf registreres en række anmeldelser nu som indbrud, hvor det tidligere var tyveri.Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen
Luk