15-10-2021

Anmeldelser for vold mod privatperson stiger igen

I årets tredje kvartal blev der anmeldt knap 6.600 voldsforbrydelser i alt, når der er korrigeret for sæsonudsving. Det svarer til en stigning på næsten 3 pct. i forhold til anmeldte voldsforbrydelser i andet kvartal 2021. Stigningen skyldes ifølge Danmarks Statistik særligt flere anmeldelser for vold mod privatperson, som steg 8 pct.

Vold mod privatperson omfatter simpel vold, alvorligere vold og særlig alvorlig vold og straffes efter §§ 244, 245 og 246 i straffeloven. Antallet af anmeldte voldsforbrydelser mod privatperson har været markant lavere end normalt under covid-19, men lader nu til at bevæge sig tilbage til niveauet før covid-19.

Udviklingen i anmeldelses-statistikken under covid-19-krisen i 2020 og 2021 har udløst større udsving i forhold til det normale forløb, hvorfor de sæsonkorrigerede tal er forbundet med større usikkerhed end normalt.
Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen
Luk