04-05-2021

Advarsler om nukleare ulykker kommer fremover til Beredskabsstyrelsen

Beredskabsstyrelsen bliver fremover internationalt kontaktpunkt for advarsler om hændelser rundt omkring i verden, der involverer nukleare eller radioaktive materialer.

Fra i dag af og frem bliver Beredskabsstyrelsen internationalt kontaktpunkt for advarsler om nukleare ulykker rundt omkring i verden. Det betyder, at Beredskabsstyrelsen som de første i Danmark får besked, hvis der sker uheld relateret til et kernekraftværk eller andre hændelser med nukleare eller radioaktive materialer.

En advarsel om en nuklear ulykke kan komme fra en række forskellige aktører på det nukleare og radioaktive område. Det kan fx være det internationale atomenergiagentur (IAEA), det europæiske varslingssystem (ECURIE) eller bilateralt fra det nordiske samarbejde om nukleart og radiologisk beredskab.

Beredskabsstyrelsen er i forvejen udpeget som Danmarks kompetente myndighed for nukleart beredskab og overtager rollen som internationalt kontaktpunkt fra Rigspolitiet.

Danmarks nukleare beredskab
Selvom der ikke er kernekraftværker i hverken Danmark eller Grønland, kan Danmark eller danske interesser blive påvirket af nukleare ulykker i andre lande. Derfor varetager nukleart beredskab, som er et ekspertberedskab under Beredskabsstyrelsen, en række operative opgaver. Det nukleare beredskab samarbejder med en række andre myndigheder om at beskytte befolkningen og begrænse følgerne i tilfælde af et uheld.Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen
Luk