21-08-2023

13 pct. af mikrovirksomheder bruger AI

Kilde: Danmarks Statistik/ Særkørsel fra Mikrovirksomheders aktiviteter 2023

Nye resultater fra undersøgelsen Mikrovirksomheders aktiviteter viser, at 13 pct. af de i alt ca. 15.000 mikrovirksomheder (5-9 ansatte) anvender kunstig intelligens, også kaldet AI (artificial intelligence), i 2023. Halvdelen af de mikrovirksomheder, der anvender AI, anvender AI-baseret sprogteknologi (natural language processing). Teknologien anvendes bl.a. til chatbots med henblik på at levere digital kundeservice 24 timer i døgnet. Den næstmest anvendte AI-teknologi i mikrovirksomheder er text mining til analyse af tekst. Den kan fx bruges til at analysere kundehenvendelser og til at styre, hvordan de skal besvares, oplyser Danmarks Statistik.

AI-baseret procesautomatisering anvendes i 600 mikrovirksomheder

Andre AI-baserede teknologier, der anvendes i mikrovirksomhederne, inkluderer software robotter til procesautomatisering, machine learning til dataanalyse, konvertering af talesprog til computerkoder, billedgenkendelse og -analyse samt teknologier, der styrer autonome maskiner fx robotter. AI-baseret procesautomatisering anvendes i fire pct. af mikrovirksomhederne, som svarer til ca. 600 virksomheder. Omtrent samme andel bruger machine learning til dataanalyse. Kunstig intelligens teknologier, som sætter fx robotter i stand til bevægelse baseret på observationer af omgivelserne, anvendes i 1 pct. af mikrovirksomhederne.

Fire ud af ti mikrovirksomheder udfører dataanalyse

Dataanalyse refererer i denne undersøgelse til teknologier, teknikker eller software, der kan afdække mønstre og tendenser i data fra interne og eksterne kilder til brug for beslutningstagning i virksomheden. Knap hver fjerde mikrovirksomhed arbejder med dataanalyse udført af egne medarbejdere, mens hver femte køber dataanalyser udført af en ekstern virksomhed eller organisation.

Stor forskel på brancher

Både anvendelsen af AI-baserede teknologier og dataanalyse er mest udbredt blandt mikrovirksomheder i branchen information og kommunikation og mindst udbredt i branchen bygge og anlæg. Mens syv ud af ti mikrovirksomheder udfører dataanalyse i branchen information og kommunikation er den tilsvarende andel to ud af ti i branchen bygge og anlæg. Forskellen er mere markant i forhold til anvendelsen af AI-baserede teknologier. Kunstig intelligens benyttes i 40 pct. af mikrovirksomhederne i branchen information og kommunikation og 3 pct. af virksomhederne i branchen bygge og anlæg.

En sammenligning med større virksomheder

Der er en klar sammenhæng mellem virksomhedsstørrelse og virksomhedens digitaliseringsniveau. Tidligere målinger bekræfter, at mikrovirksomheder generelt er på et lavere niveau end større virksomheder i forhold til den digitale omstilling. Det gælder bl.a. udbredelsen af digitale teknologier, it-sikkerhedsforanstaltninger og it-kompetencer, se Nyt fra Danmarks Statistik 2023:15. Nye tal om større virksomheders (10+ ansatte) anvendelse af kunstig intelligens og dataanalyse er under udarbejdelse og offentliggøres den 5. september 2023 i statistikbanken www.statistikbanken.dk/itav19.

Andre indikatorer om digitalisering

Ud over anvendelsen af dataanalyse og kunstig intelligens baserede teknologier belyser undersøgelsen en række andre indikatorer vedr. den digitale omstilling i mikrovirksomheder. Undersøgelsen viser blandt andet, at sociale medier anvendes i 68 pct. af mikrovirksomhederne, cloud computing tjenester i 59 pct. og websalg i 34 pct. Se flere tal i tabellen nedenfor.

Tema om digitalisering

Danmarks Statistiks Tema Digitalisering har flere oplysninger om digitaliseringen i samfundet, herunder bl.a. om befolkningens online aktiviteter, internetkøb, misinformation og informationssikkerhed. Temasiden belyser desuden flere aspekter af den offentlige digitalisering, digitaliseringen af erhvervslivet og den digitale økonomi.Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen
Luk