Sectech NORWAY
8-9 March, 2023
NOVA Spektrum
Sectech DENMARK

Copenhagen


Nyheter

2020-12-30

Tack för i år + alla 29 föregående år

AR Media International grundades 1990 och samma år började Detektor utges.Företaget skulle ha firat vårt 30-årsjubileum på Skydd-mässan i oktober, men eventet ställdes in liksom 30-årsfirandet. AR Medias grundare och VD, Lennart Alexandrie, kommenterar det uteblivna firandet, året som gick och tackar för stödet som bolaget fått under tre hela decennier.

Lennart Alexandrie tackar för i år och för övriga 29 år sedan AR Media bildades 1990.

Det är väl ok att vår 30-årsfest ställdes in, men det är bra trist att alla fysiska branschevent har ställts in sedan mars. Med ett undantag förstås, Skyddgolfen Detektor Open i augusti, som med en mängd restriktioner kunde genomföras. Eventet blev en succé som bekräftade branschens längtan att få nätverka.

Hur summerar vi 2020 då? Helt klart är att året kraftfullt präglades av pandemins framfart. Det var ju under 2020 som pågående trender snabbades på. Det var året då man verkligen kunde känna tacksamhet för att vi lever i Skandinavien och har en god infrastruktur för digital kommunikation. För om det är något som kännetecknar 2020 så är det att hemmet blev en arbetsplats för allt fler människor och att nästan all kommunikation med medarbetare, kunder och leverantörer skedde online.

2020 är också året då webbinarer och andra digitala event fick ett rejält genomslag i branschen, liksom e-learning.Affärsmodeller baserade på molntjänster, fjärrservice och Security as a Service-koncept har också fått en skjuts framåt. Behovet av service på distans har ökat påtagligt då servicetekniker inte alltid tillåtits besöka serviceobjekt på grund av restriktioner.

Också cybersäkerheten och vikten av att hålla en god cyberhygien har fått en betydligt högre prioritet i kölvattnet av att allt fler människor arbetar från hemmet. Apropå cyberhygien så har SSF:s satsning på att motverka digitala brott lett till höstens lansering av e-learningskursen ”Jobba säkert digitalt” och gratistjänsten ”Säkerhetskollen”. Väldigt påpassligt. För säkerhetsbranschen specifikt har hotet från cyberkriminella blivit väldigt mycket mer påtagligt då Gunnebo utsattes för en ransomware-attack i augusti som bland annat ledde till att filer om riksdagens skalskydd, ritningar över bankvalv, övervaknings- och larmutrustning läckte ut på nätet.

När det gäller händelser i säkerhetsbranschen i övrigt måste man förstås nämna alla inställda event, inklusive globalt ledande säkerhetsmässor. Här inbegrips också Skydd i Stockholm, Nordens största säkerhetsmässa, som skulle ha arrangerats i oktober. För oss på AR Media innebar också pandemin att vara egna arrangemang, såväl konferensen #Trygghetnu som säkerhetsmässan Sectech Danmark,fått flyttats fram till 2021 samt att Sectech Norge som skulle ha anordnats i Norge i mars 2021 nu är framflyttad till 2022.

Bland Intressanta företagsförvärv under året måste det franska statligt ägda företaget IN Groupes förvärv av det svenska ID-hanteringsföretaget Nexus framhållas som särskilt intressant. Ännu ett bevis på att svensk innovationskraft står högt i kurs internationellt. Man kan också konstatera att Addsecure, leverantör av lösningar för kritisk kommunikation, fortsatte sin tillväxtresa med flera nya förvärv, inte minst inom affärsområdet smarta larm. Förvärvet av Dualtech IT i Göteborg är ett exempel på det. Lägg därtill att Securitas köpt flera bolag inom elektronisk säkerhet under året, både i Asien, USA och i Europa, dock inget bolag i Sverige. Kanske kan man här skönja en större satsning som ligger i linje med säkerhetskoncernens mångårigt uttalade målsättning när det gäller teknikbaserade tjänster. Internationellt sett kom dock årets kanske mest intressanta förvärv när Allied Universal köpte upp Securitas största konkurrent G4S.

Att Prosero fortsatt expandera via förvärv under det gångna året är kanske inte så förvånande. Vad gäller framtiden så kretsar nyfikenheten framför allt kring vem som kommer köpa upp Prosero. Och när kommer det att hända – 2021? Att Fredrik Gren tillträder som ny koncernchef och VD för Prosero Security, och därmed ersätter Mikael Norlander, från och med den 1 februari 2021 är kanske ett tecken på det.

Nyfikenhet kan man också ha kring Great Security. Under 2020 stannade företaget upp i sin förvärvsbaserade tillväxtresa. Väldigt tyst om bolaget sedan Patrik Forsberg lämnade VD-posten. Vad händer där?

För oss på AR Media och Detektor är det bara att med tillförsikt ta sig an 2021 och varför inte blicka fram mot 2030? Då ska vi väl ändå få möjlighet att fira vårt 40-årsjubileum på ett fysiskt event där säkerhetsfolk tillåts mötas och nätverka igen. Nu nöjer vi oss med att tacka alla läsare/användare och annonsörer för året som gick och den support vi även fått de 29 föregående åren. Det är ni som gör att vi känner minst lika starkt driv nu som vi gjorde 1990.

Lennart Alexandrie
AR Media International AB

Skriv ut Skriv ut  

Utställarinfo
Entrésponsor

Video
Det bedste fra Sectech København


Höjdpunkterna från Sectech 2021Mediapartner
SecurityWorldMarket Detektor SecurityUser


© 2018 AR Media International AB Ett arrangemang av: