2017-01-17

Bankrånen minskade kraftigt

Antalet anmälda bankrån de senaste 10 åren (Källa: Brå).

Antalet anmälda bankrån de senaste 10 åren (Källa: Brå).

Under 2016 skedde nästan en halvering av antalet anmälda bankrån jämfört med året innan. När det gäller andra typer av rån var de procentuella förändringarna mindre. Det visar preliminär statistik från Brottsförebyggande rådet.
år 2016 polisanmäldes endast 13 bankrån, varav 8 var med skjutvapen och 5 utan skjutvapen. Det är i kategorin utan skjutvapen som antalet bankrån minskat med 10 stycken, vilket innebär att det totala antalet bankrån minskade med 43 %.

När det gäller butiksrån skedde en ökning av antalet anmälningar med 3 %. ökningen berodde på fler anmälningar om butiksrån utan användning av skjutvapen. Faktum är att antalet anmälda butiksrån med skjutvapen minskade med 5 % jämfört med föregående år.

När det gäller rån mot privatpersoner utan funktionsnedsättning låg antalet anmälningar kvar på samma nivå som föregående år. De anmälda rånen mot privatpersoner med funktionsnedsättning minskade dock med 16 % jämfört med året innan.

I kategorin "övriga rån" gjordes 1 741 anmälningar, vilket innebär en ökning med 8 procent. De anmälda taxirånen låg kvar på ungefär samma nivå som föregående år och de anmälda rånen mot värdetransporter fortsatte att minska även om den brottskategorin numera innehåller så anmälningar att det knappt är meningsfullt att ange trender.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng