19-05-2023

Valget af netværkskameraer kan påvirke bæredygtighed

Netværkskameraer kan bidrage til øget bæredygtighed for både private virksomheder og offentlige instanser. Men bæredygtig teknologi er ikke alt. For kunderne handler det også om bæredygtige leverandører, siger Karin Brits i Axis Communications.

Flere og flere organisationer tager stadig mere bæredygtige metoder i brug. Udviklingen er i høj grad drevet af forbrugerne, fra private kunder til brugere af offentlige ydelser som transport eller sundhedsvæsen. Ved hjælp af teknologi kan aktører i sikkerhedsbranchen være en positiv medvirkende faktor til, at organisationer når deres bæredygtighedsmål, siger Karin Brits, Director Partner & End Customer Marketing, Axis Communications.

Denne artikel har tidligere været publiceret i Detektor Scandinavia og i den svenske udgave af Securityworldmarket.com som en del af en serie artikler om emnet "Beyond Security".

For en organisation, der stræber efter højere bæredygtighedsmål, er det ikke kun vigtigt at finde tekniske løsninger, men også bæredygtige leverandører, ifølge Karin Brits.

- Det er vigtigt for en organisation at arbejde med en teknologileverandør, de kan stole på, for at bevare deres bæredygtighedsværdier. En organisations fortjenester kan blive undermineret af et partnerskab, der ikke er holdbart, siger hun.

- Derfor bør man som kunde stille krav om, at teknologileverandøren udviser etisk adfærd gennem alle sine relationer, udover at udvikle produkter, der minimerer miljøbelastningen. Respekt for mennesker er en af nøglerne til at nå bæredygtighedsmålene, siger Karin Brits.

Multiværktøj til bæredygtighed

På hvilken måde kan kameraer bidrage til bæredygtighed? Karin Brits fremhæver et sundhedsaspekt.

- Kamerateknologi kan for eksempel hjælpe organisationer med at øge sikkerheden for deres medarbejdere, siger hun og nævner den rolle, kropskameraer har for medarbejdere i udsatte fag, hvor der opstår trusler og vold.

- Kameraer kan også give fjernovervågning til effektivt at dække flere lokationer og bidrage til sikrere og mere bæredygtige miljøer for enlige arbejdere i områder med højere risiko, kommenterer hun videre.

Skaber tryghed

Et effektivt kameranetværk gavner også offentlighedens sikkerhed.

- Kameraer kan være med til at forbedre situationsfornemmelsen, afskrække kriminalitet og forbedre efterforskningen, når en forbrydelse har fundet sted.

Kameraer har også en væsentlig rolle i at øge trafiksikkerheden ved at identificere ulykkesområder og skabe forebyggende foranstaltninger. Desuden kan trafikovertrædelser og forseelser opdages og verificeres.

- Ud over kameraernes betydning for hurtigt at koordinere beredskabets ressourcer i forbindelse med trafikuheld.

Optimering af trafikplanlægning

Det, der dog primært er forbundet med bæredygtighed, er miljøpåvirkning og foranstaltninger til at beskytte planeten mod Co2-udledning.

- Her kan kameraer, der er integreret med sensorer, være til stor nytte ved at indsamle og analysere data om Co2-udledning, som kan hjælpe organisationer med at nå opstillede bæredygtighedsmål. Det gælder især byplanlæggere, da byerne står for det meste af både energiforbrug og udledning, siger Karin Brits.

Optimering af trafikplanlægning ved hjælp af overvågning og dataindsamling om trafik og dens emissioner er en almindelig tilgang i byer i hele Europa for at forbedre luftkvaliteten og reducere trængslen.

Operationel effektivitetsforbedring

Kameraer kan også bidrage til operationel effektivitet inden for kritisk infrastruktur og andre industrielle aktiviteter og dermed skabe øget bæredygtighed.

- Det kan for eksempel opnås ved at overvåge områder inden for et industrianlæg, hvor der kan være udledning fra forbrænding af overskydende gasser eller skadelige lækager af olie eller kemikalier, forklarer Karin Brits.

For at sikre, at selve kameranetværket fungerer optimalt, kan datakomprimeringsteknikker bruges til at reducere strømforbruget, samtidig med at retstekniske detaljer, fuld opløsning og billedhastighed bevares.

Innovation på en ansvarlig måde

Der er således mange bæredygtighedsfordele ved at have kameraer, der indsamler data, men det er også vigtigt at håndtere data fejlfrit ud fra et juridisk og etisk synspunkt. Et opkoblet kamera er altid en risiko, da enheden kan bruges som et indgangspunkt af cyberkriminelle.

- Derfor bør man arbejde med en kameraleverandør, der har en forpligtelse til stærk cybersikkerhed. Det er også vigtigt, at den påtænkte partner kan demonstrere innovation, som kun bruges etisk, og som ikke krænker menneskerettighederne eller bryder privatlivsloven, siger Karin Brits, der understreger vigtigheden af, at kamerateknologi udvikles og designes i overensstemmelse med GDPR og EU's etiske retningslinjer og sigter mod at opretholde etisk praksis.

Ærlighed og åbenhed

Så hvad skal virksomheder og andre organisationer med bæredygtighedsambitioner gøre for for eksempel at vælge en kamerateknologipartner? Karin Brits mener, at Ecovadis-rangeringen er en nyttig guide, der giver en uafhængig organisatorisk bæredygtighedsvurdering, men understreger også, at tillid til et teknologipartnerskab også er baseret på ærlighed og åbenhed i kommunikation og informationsudveksling.

- Bæredygtighed betyder, at netværkskamerateknologi bør baseres på en åben platform, som muliggør lettere og gennemsigtig datadeling. En open source platform betyder også større potentiale for langsigtet skalerbar udvikling.

Vælg en bæredygtig partner

Karin Brits afslutter med at understrege, at kameraproducenten i videst muligt omfang bør anvende "grønne" materialer, og fjerne sundhedsfarlige stoffer.

- At producere et holdbart kamera sikrer også en lang livscyklus. Selv ved udskiftning kan langtidskameraer genbruges inden for den cirkulære økonomi, siger hun.

- Et fælles krav til leverandører er evnen til at demonstrere mål for reduktion af kuldioxid og fossile brændstoffer. Det bør fremtidige leverandører af kamerateknologi inddrages i, slutter Karin Brits.

Denne artikel er produceret af fagtidsskriftet Detektor i samarbejde med Securityworldmarket.com.Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen
Luk