18-09-2023

Mobotix får 20 procents vækst men bekymret for 4. kvartal

Den tyske sikkerhedsleverandør Mobotix afsluttede 3. kvartal af sit regnskabsår med 20 procents vækst, men bekymringer for markedsudviklingen i 4. kvartal reducerer prognosen for hele året.

Mobotix afslutter 3. kvartal med en samlet omsætningsstigning på 20 procent til 47,2 millioner euro sammenlignet med samme periode sidste år (39,3 millioner euro). EBIT udgør -1,2 mio. euro efter 9 måneder sammenlignet med EBIT på -6,6 mio. i samme periode sidste år.

Baseret på det nye strategiske fokus på løsninger til de vertikale markeder inden for industri, energi, sundhedssektor og transport/mobilitet steg softwareindtægterne med 133 procent til 6,2 mio. euro (inklusive Vaxtor Group, som blev opkøbt sidste regnskabsår) og med 37 procent til 2,8 millioner euro (eksklusive Vaxtor Group) sammenlignet med softwareindtægter i de første 9 måneder af foregående regnskabsår.

Bruttoavancen steg fra 48 procent til 49, hvilket afspejler fokus på mere profitable vertikale markeder og reducerede omkostninger til produktionsmateriale, som var negativt påvirket af forsyningskædens udfordringer og Covid-pandemien i det foregående år.

Helårsprognosen for salg og EBIT forudser, at væksttendensen i de første 9 måneder fastholdes, men at planlagte kundeprojekter fra august og september udskydes til det nye regnskabsår, hvilket resulterer i et forventet salg på ca. 64,0 millioner euro til 66,0 millioner (første år: 56 millioner euro) og EBIT i intervallet -0,8 millioner euro og 0,2 millioner euro (første år: -7,5 millioner euro).

Væksten i både omsætning og resultat bekræfter tendensen og øget omsætning efter 1. halvår, men den er endnu ikke i overensstemmelse med de mål, som bestyrelsen har fastsat, da nogle projekter vurderes at blive forsinket som følge af den globale økonomis indvirkning på inflation og stigende renter kombineret med den seneste udvikling i Purchasing Managers Index (PMI).

De forventede projektforsinkelser vil dog blive delvist afbødet af en omstrukturering af specifikke omkostningsområder. Yderligere investeringer i digitalisering af Mobotix med bl.a. nye online kundeplatforme og kommunikation vil forbedre kundeoplevelsen yderligere og vil blive implementeret fra oktober 2023.

Dette vil blive yderligere understøttet af lanceringen af en ny kameraplatform, der udvikles i tæt samarbejde med udvalgte partnere, og som imødekommer kundernes krav om øget brug af AI kombineret med kamerateknologi baseret på tyske cybersikkerheds- og NDAA-standarder, som er blevet efterspurgt af mange globale kunder.Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen
Luk