21-11-2023

Webinarrække om hvidvaskregler og tilsyn

For at højne vidensniveauet i blandt andet kunstbranchen sætter Erhvervsstyrelsen sammen med Dansk Erhverv og Danske Gallerier fokus på de vigtigste elementer i hvidvaskreglerne gennem en ny webinarrække.

En række erhvervsaktiviteter kan misbruges til hvidvask eller finansiering af terrorisme, herunder handel med kunst, men også revision og bogholderi, ejendomshandel mv. Det betyder, at virksomheder, i de pågældende brancher, er omfattet af hvidvaskloven.

Det gælder fra januar 2020 også for virksomheder inden for kunsthandel. Dvs. hvis de erhvervsmæssigt opbevarer, handler med eller formidler handel med kunstværker, hvor værdien af transaktionen eller af en række indbyrdes forbundne transaktioner er på 50.000 kroner eller derover.

De har som virksomhed en pligt til at være ekstra opmærksomme på deres aktiviteter og skal herunder udarbejde og løbende opdatere en risikovurdering for forretningen, kende sine kunder og kunne dokumentere indsatsen overfor myndighederne ved tilsyn.

Virksomheder inden for kunsthandel er typisk mindre virksomheder med få eller ingen ansatte. For mange har det derfor været en stor mundfuld at komme på plads med reglerne.

For at højne vidensniveauet i branchen sætter Erhvervsstyrelsen sammen med Dansk Erhverv og Danske Gallerier fokus nu på de vigtigste elementer i reglerne gennem en webinarrække.

Webinarrækken er primært målrettet virksomheder, som er underlagt hvidvaskregler, særligt i kunstbranchen.

Reglerne er dog generelle for flere erhvervsområder, og kan derfor også være relevante for virksomheder i andre berørte brancher.

Webinarrækken præsenteres af Dansk Erhverv i samarbejde med Erhvervsstyrelsen og Danske Gallerier.

De 5 webinarer

Gennem fem kortere webinarer bliver en række centrale emner behandlet. På webinarerne vil repræsentanter fra Erhvervsstyrelsen sammen med Dansk Erhverv og Danske Gallerier gennemgå regler og fokus ved tilsyn mv. i tilknytning til de specifikke emner. Det forventes, at de enkelte webinarer vil vare mellem 20-40 minutter.

Man tilmelder sig webinarerne hos Dansk Erhverv.

Program #1: Intro til hvidvaskregler og tilsyn, onsdag d. 22. november fra kl. 13.30
Program #2: Særlige forhold for kunstbranchen, onsdag d. 13. december fra kl. 13.30
Program #3: Risikovurdering
Program #4: Politikker, forretningsgange og kontroller
Program #5: KundekendskabsprocedurerLeverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen
Luk