17-08-2019

Vi stoler mere på it-sikkerheden i dag

Illustration: Danmarks Statistik

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at befolkningens oplevede begrænsning for internetanvendelse på grund af frygt for it-sikkerheden, har fået mindre betydning siden 2015, hvor en større andel afholdt sig fra eller begrænsede deres brug af udvalgte online aktiviteter.

Frygten for at blive snydt af it-kriminelle har betydning for vores adfærd på nettet. Det er især i forbindelse med online køb, download af apps, musik og øvrige filer samt brug af offentlig Wi-Fi, at internetbrugere frygter at blive udsat for it-kriminalitet.

Ifølge Danmarks Statistik er vi mest forsigtige, når det drejer sig om deling af personlige oplysninger på de sociale medier. Hver sjette angiver, at de er mindre villige til at dele personlige oplysninger på sociale medier grundet sikkerhedsbekymringer, og 5 pct. af befolkningen afholder eller begrænser brugen af netbank på grund af bekymringer for it-sikkerheden. Frygt for it-kriminalitet afholder eller begrænser 4 pct. i at kommunikere online med det offentlige.Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen