07-10-2019

Unge mænd falder tilbage til kriminalitet

Det er særligt de mænd, som oprindeligt begik indbrud i beboelser, ubeboede beboelser eller i forretninger mv., som har et tilbagefald.

Knap halvdelen af de 15-19-årige mænd, der i 2015 blev løsladt fra afsoning i fængsel eller blev fundet skyldige i en lovovertrædelse, begik en ny lovovertrædelse i løbet af de to efterfølgende år. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Der synes at være en sammenhæng mellem alder og sandsynligheden for at begå ny kriminalitet, eftersom de yngre aldersgrupper i højere grad begår ny kriminalitet end de ældre. Mønsteret er det samme for begge køn, men forskellene er langt mindre hos kvinderne. Af samtlige, der blev løsladt eller dømt i 2015, begik i alt 29 pct. en ny lovovertrædelse inden for to år. Det gjaldt 32 pct. af mændene og 16 pct. af kvinderne.

Unge mænd dømt for indbrud begår oftest kriminalitet igen

Det er ikke kun mænd i teenagealderen, der ofte falder tilbage i kriminalitet. For samtlige unge mænd i alderen 15-29 år begik 44 pct. en ny lovovertrædelse inden for to år efter, at de blev løsladt fra afsoning eller blev fundet skyldige i en lovovertrædelse i 2015. Det er særligt de mænd, som oprindeligt begik indbrud i beboelser, ubeboede beboelser eller i forretninger mv., som har et tilbagefald. Dette gjaldt for 72 pct. Omvendt er det mænd dømt for seksualforbrydelser, hvor færrest begik ny kriminalitet, nemlig 30 pct.

Unge mænd, der har afsonet i fængsel, begår oftest ny kriminalitet

De 15-29-årige mænd, der blev løsladt efter endt afsoning i fængsel i 2015, havde med 76 pct. den højeste tilbagefaldsprocent blandt alle unge mænd, som blev løsladt eller dømt i 2015. De fleste nye lovovertrædelser blev begået i løbet af seks måneder. For de unge mænd, som havde fået en foranstaltningsdom ophørt/ophævet i 2015, var der 27 pct. som begik kriminalitet igen i løbet af to år.Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen