05-09-2021

Udspil om brandsikkerhed på plejeinstitutioner

Forsvarsministeren, indenrigs- og boligministeren samt social- og ældreministeren har lanceret et fælles udspil om brandsikkerheden på plejeinstitutioner.

Udspillet tager udgangspunkt i en tværgående tilgang, hvor brand- og bygningsmæssige fagligheder skal spille sammen. Ministrene har varslet nedsættelse af en ekspertgruppe, som skal komme med konkrete forslag til forbedringer af brandsikkerheden inden udgangen af 2021.

Ekspertgruppen er forankret i Beredskabsstyrelsen, som vil indkalde et bredt udsnit af private og offentlige aktører. Ekspertgruppen vil også inddrage det arbejde, som er igangsat i relation til implementering af fire initiativer til forbedring af brandsikkerheden på plejeinstitutioner som følge af Folketingets vedtagelse i 2019 af V 75 om udvidet brandsyn.Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen
Luk