19-01-2020

Tvivlsomt om ressortomlægning på udlændingeområdet frigiver flere politifolk

Foto: Rigspolitiet

Der er stadig ingen afklaring på ressortomlægningen på udlændingeområdet, som blev meldt ud i efteråret i 2019. Politiforbundet har tidligere rejst kritik af beslutningen, da det iflg. forbundet er tvivlsomt, hvor mange ressourcer det reelt vil frigøre.

- Det undrer mig, at man melder ud, at der skal ske en ressortomlægning, og at processen derefter går i dvale. Det er slet ikke i orden over for de berørte kolleger, der stadig går rundt med ondt i maven og en uvished om deres fremtid, siger forbundsformand Claus Oxfeldt.

Oxfeldt fortsætter:

- Jeg synes, man skal tænke sig grundigt om, inden man politisk laver en ressortomlægning. I Politiforbundet er vi meget optagede af at få tilført flere politifolk til den samlede politistyrke – ikke blot skubbe folk rundt mellem forskellige afdelinger, som jeg mener er tilfældet i denne sag, siger Claus Oxfeldt.

Det er fortsat uvist, hvornår den endelige omlægning vil finde sted.

Sikkerhedsgodkendelser: Svar fra Justitsministeriet

Politiforbundet har gennem de seneste måneder nøje fulgt processen omkring sikkerhedsgodkendelser af politiansatte, som har affødt mange spørgsmål og bekymringer fra kollegerne. En af de gennemgående spørgsmål har været, hvorfor en sikkerhedsgodkendelse forudsætter et samtykke af medarbejderens ægtefælle og hjemmeboende voksne børn.

Politiforbundet har tidligere kritiseret forløbet omkring sikkerhedsgodkendelser med langsommelige sagsbehandlingstider og mangelfuld information. Seneste udvikling i sagen er, at Folketingets Retsudvalg har stillet spørgsmål til justitsministeren om, hvorvidt en politiansat kan blive fyret, hvis dennes ægtefælle eller voksne hjemmeboende børn ikke underskriver samtykkeerklæringen.

Svaret, som Justitsministeriet har indhentet fra Rigspolitiet, og som bekræfter den tidligere udmelding, er blandt andet, ”at det er en forudsætning for at kunne foretage en sikkerhedsgodkendelse, at medarbejderen og øvrige relevante underskriver samtykkeerklæringen til, at der kan indhentes oplysninger, som sikkerhedsvurderingen kan foretages ud fra.”

Af svaret lyder det også, ”at det vil afhænge af en konkret og individuel vurdering, om en ansat, som ikke har kunnet sikkerhedsgodkendes, fortsat kan være ansat i politiet. Dette uanset årsagen til den manglende sikkerhedsgodkendelse.”Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen