27-09-2023

Ti års fængsel til østeuropæer for narkotika og våben

En 31-årig mand bosiddende i Østjylland får ti års fængsel samt efterfølgende udvisning af Danmark for ulovlig våbenbesiddelse samt for at arrangere indsmugling og videreoverdragelser af narkotika.

National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) har mandag ved en tilståelsessag ved Retten i Randers fået idømt en 31-årig mand fra Østjylland ti års fængsel for at arrangere indsmugling og videresalg af hård narkotika og hash samt ulovlig våbenbesiddelse.

Den 31-årige har bland andet erkendt, at han i december 2021 og i marts 2022 arrangerede indsmugling og videreoverdragelser af i alt 4 kg kokain fra Holland til Danmark.

Derudover tilstod den 31-årige, at han i perioden fra januar 2021 til juni 2022 havde arrangeret overlevering af i alt 75 kg hash til en medgerningsmand med henblik på viderelevering til aftagere i Norge. En del af overdragelserne var arrangeret via anonymiserede profiler på den krypterede beskedtjeneste SKY ECC.

Den 31-årige blev desuden dømt for, at han i august 2022 var i besiddelse af en pistol, som NSK efterfølgende beslaglagde.

Den dømte blev anholdt i Montenegro 5. oktober 2022 som del af en større anholdelsesaktion mod et netværk af personer, der menes at stå bag indsmugling og videresalg af narkotika i Danmark og Norge. Han blev udleveret til Danmark i april 2023. Flere af de anholdte er nu idømt fængselsstraf.

I tillæg til fængselsstraffen blev den 31-årige idømt udvisning af Danmark med indrejseforbud i seks år.

Specialanklager hos NSK, Morten Rasmussen, siger:

- I denne sag har NSK efter en omfattende efterforskning kunnet sætte ind over for et kriminelt netværk, der har indsmuglet og videreoverdraget store mængder narkotika. Jeg er tilfreds med dommen, som viser, at retten ser med stor alvor på indsmugling og videresalg af narkotika samt ulovlig våbenbesiddelse.

Om National enhed for Særlig Kriminalitet

National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) er en landsdækkende specialenhed i politiet og anklagemyndigheden.

NSK håndterer de mest komplekse og alvorlige sager om økonomisk kriminalitet, organiseret kriminalitet og cyberkriminalitet og har egen anklagemyndighed, der fører vores straffesager. NSKs efterforskning og strafforfølgning er målrettet de sager, hvor kriminaliteten gør størst skade på samfundet, og hvor indsatsen har den største effekt.

De komplekse sager, som NSK har ansvar for, kan være inden for eksempelvis organiseret hvidvask, organiseret skatteunddragelse, svindel, bandekriminalitet samt organiseret narkotikakriminalitet og våbensmugling.

NSK understøtter derudover hele dansk politi med specialiseret ekspertise inden for blandt andet kriminalteknik, it-efterforskning samt analyse- og efterretningsarbejde.

NSK er ca. 1.100 dedikerede medarbejdere med forskellige uddannelses- og erhvervsbaggrunde, som skaber en god dynamik og alsidighed i vores samarbejde og opgaveløsning.

NSK har hovedsæde i Ejby ved Glostrup og har derudover lokationer i Karlslunde, København, Randers, Aarhus og Fredericia samt en midlertidig lokation i Silkeborg.Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen
Luk