20-02-2024

Svenske toldere skal kunne bære våben og bruge magt

Den svenske regering lægger stor vægt på en opprioritering af sikkerheden ved landets grænser.

I november sidste år gav den svenske regering toldvæsenet til opgave at undersøge spørgsmålet om evt. bevæbning af medarbejderne, og senest er der forslag fremme om udvidet ret for toldere til at anvende magt ved udførelsen af deres hverv, nye muligheder for at standse transportmidler og større muligheder for at kontrollere forsendelser, der bringes ind i eller ud af landet. Regeringen foreslår endvidere, at toldere skal kunne kropsvisitere personer i forbindelse med kontrol og afhøringer.

- Vores toldere gør et fantastisk stykke arbejde for at kvæle importen af stoffer og våben og derved kvæle den kriminelle økonomi. Det betyder samtidig, at mange toldere ofte ender i sårbare og utrygge situationer. Derfor er jeg så glad for, at vi kan præsentere forslag, der både øger sikkerheden for vores toldere og styrker det svenske toldvæsens kontrol- og kriminalitetsbekæmpende aktiviteter, siger finansminister Elisabeth Svantesson.

Forslagene foreslås at træde i kraft den 1. september 2024.Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen
Luk