26-06-2018

Svensk politi ønsker mere hjælp fra private vagter

Björn Eriksson, formand for den svenske organisation Säkerhetsbranschen hilser politiets initiativ velkommen.

Både i Danmark og Sverige har den private vagtbranche i mange år ønsket at hjælpe politiet med at udføre en række opgaver, som strengt taget ikke kræver en politimæssig baggrund. Dette ønske er ikke mindst videregivet til politi og myndigheder af de to landes brancheorganisationer på området, nemlig SikkerhedsBranchen i Danmark og Säkerhetsbranschen i Sverige. I Danmark har der hidtil ikke været den store lydhørhed, men på den anden side af sundet sker der noget. I sidste uge sendte det svenske politi således et brev til justitsminister Morgan Johansson (S), hvori politiet udtrykker et ønske om, at der sker en revidering af den lov, der omhandler ”ordningsvakter”.

- Vi kan se, at flere kommuner har en interesse i at kunne hyre vagter i et større omfang, end de må i dag. For at dette skal kunne lade sig gøre, er det nødvendigt med en opdatering af vagtloven, siger Karl Holm fra politiets juridiske afdeling.

Spørgsmålet om opdatering af loven er blevet stadig mere aktuelt i de senere år, hovedsageligt fordi svenske kommuner i stigende grad – og til større arealer - ønsker at hyre vagter til tryghedsskabende opgaver.

I henhold til den nuværende lovgivning kan private vagter (i dette tilfælde ”ordningsvakter”) supplere politiet inden for klart definerede områder, for eksempel, hvis der er et særligt behov, og det er af afgørende betydning, kan vagter anvendes i indkøbscentre, på togstationer, i sygehuse og på gader og pladser.

Politiet mener, at der er behov for til en modernisering af loven:

- Vagter kan være et godt supplement til politiet for at skabe sikkerhed visse steder. Og da politiet ikke må træffe beslutninger, der går ud over lovens grænser, ønsker vi, at regeringen reviderer loven, siger Karl Holm.

Björn Eriksson, formand for Säkerhetsbranschen, hilser politiets initiativ velkomment:

- Det er en dejlig gave at få her op til ferien. Det er et godt initiativ, som vi længe har efterlyst, da det højner trygheden i samfundet. Forslaget vedrører såvel vagtbranchen som andre dele af sikkerhedsbranchen. Der kan kun komme vindere ud af dette forslag fra politiet. Fra sikkerhedsbranchens side er vi parate, siger han på brancheforeningens hjemmeside.


Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen