29-06-2021

Stort fald i antallet af blinde brandalarmer

Antallet af blinde ABA-alarmer faldt sidste år med 10 % sammenlignet med 2019. Faldet hænger ifølge Beredskabsstyrelsen formentlig sammen med coronanedlukningen i dele af 2020.

Over de seneste ti år er der sket en stigning i antallet af blinde alarmer fra ABA-anlæg – automatiske brandalarmanlæg. Fra 2016-2019 stabiliserede antallet sig på omkring 16.000 pr. år.

Sidste år skete der et fald på 10 procent - fra 16.057 i 2019 til 14.530 i 2020. Det er det laveste antal blinde ABA-alarmer siden 2015. Samtidig har antallet af blinde ABA-alarmer pr. 1.000 detektorer aldrig været lavere.

Det viser tal fra Redningsberedskabet i tal 2020, som Beredskabsstyrelsen publicerer i morgen onsdag den 30. juni på sin hjemmeside.

Faldet i antallet af blinde alarmer fra ABA-anlæg hænger formentlig sammen med, at virksomheder og bygninger var nedlukket i dele af 2020 som led i håndteringen af coronapandemien.

Den antagelse bakkes op af, at landets kommunale redningsberedskaber i 2020 rykkede ud 37.491 gange sammenlignet med et gennemsnit på 41.277 årligt for perioden 2016-2019, og at der var færre udrykninger i perioden marts-juni 2020 end i samme periode i tidligere år.Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen
Luk