26-07-2022

Stigning i antal anmeldte indbrud og tyverier

I årets andet kvartal blev der ifølge Danmarks Statistik anmeldt 22.000 tyverier, når der er korrigeret for sæsonudsving. Dette var en stigning på 4 pct. i forhold til forrige kvartal og hele 28 pct. i forhold til andet kvartal 2021.

Det store fald siden starten af 2020 og de efterfølgende skift mellem stigninger og fald vedrører særligt lomme-og tasketyverier, hvilke afspejler skiftet mellem restriktioner og lempelser af afstandskrav og aflyste arrangementer grundet COVID-19. Den faldende tendens siden 2017 kan i øvrigt formentlig delvis forklares med indbrudsparagraffen § 276a, som trådte i kraft 1. januar 2018.

Med denne paragraf registreres en række anmeldelser nu som indbrud, hvor det tidligere var tyveri. På trods af dette har udviklingen i antallet af anmeldte indbrud overordnet set været faldende. Fra årets første til andet kvartal steg antallet dog med 9 pct., når der er korrigeret for sæsonudsving.Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen
Luk