15-02-2024

Stigende antal indberetninger til whistleblowerordning

Foto: Freepik

Den Nationale Whistleblowerordning, som nu har godt to år på bagen, modtog i 2023 149 indberetninger om bl.a. psykisk arbejdsmiljø, chikane, økonomisk svindel og overvågning, oplyser Datatilsynet.

I slutningen af 2021 blev der etableret en whistleblowerordning under Datatilsynet, som håndterer indberetninger om forskellige lovovertrædelser og andre alvorlige forhold, som whistleblowere har fået kendskab til gennem deres arbejde.

I en ny opgørelse over indberetningerne i 2023 fremgår det, at antallet af indberetninger var 149, hvilket er en stigning med 28 procent i forhold til året før.

- Det er naturligt, at tallet stiger, fordi whistleblowerordningen er relativt ny, og kendskabet til den stadig er ved at blive udbredt. Derfor gennemførte vi også en kampagne i midten af 2023 for at gøre opmærksom på den. Vi er sat i verden for, at whistleblowere, som af den ene eller anden grund ikke ønsker at bruge deres arbejdspladsers interne ordninger, har et sted at gå hen - og derfor er det vigtigt for os, at de ved, vi findes og er klar til at tale med dem, forklarer Karina Kok Sanderhoff, som er chef for Den Nationale Whistleblowerordning.

Den Nationale Whistleblowerordning skiftede navn fra "Whistleblowerordningen i Datatilsynet" efter det første år, fordi to ud af tre indberetninger handlede om forhold vedrørende databeskyttelse. Det skyldtes formentlig ikke kun den organisatoriske placering under Datatilsynet, men også selve ordningens navn. De nye tal viser, at andelen af indberetninger relateret til databeskyttelse er faldet til 35 procent.

De resterende indberetninger handlede i 2023 bl.a. om problemer med det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen, og tre procent omhandlede egentlig chikane. Herudover fyldte også forhold relateret til social- og sundhedsarbejde og sager om mulig økonomisk svindel.Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen
Luk