20-07-2021

Rigspolitiet får alvorlig kritik af Datatilsynet

Datatilsynet vurderer, at Rigspolitiet har overtrådt loven i forbindelse med sagen om fejlbehæftede mastedata, og nu bliver politiet mødt af et påbud og en alvorlig kritik.

Datatilsynet har undersøgt behandlingen af personoplysninger hos Rigspolitiet på baggrund af, at tilsynet via presseomtale fik kendskab til, at et it-system til brug for behandling af oplysninger om fysiske personers geografiske placering på baggrund af masteoplysninger mv., ikke altid har leveret retvisende resultater.

Nu har Datatilsynet afsluttet behandlingen af sagen og udtaler alvorlig kritik af, at behandlingen af personoplysninger ikke er sket i overensstemmelse med en række bestemmelser i retshåndhævelsesloven, som er det relevante regelsæt, når det vedrører politiets behandling af personoplysninger. Samtidig meddeler Datatilsynet Rigspolitiet påbud om at foretage sletning af de personoplysninger, der opfylder kravene til sletning efter telecentrets egne retningslinjer, i det omfang det ikke allerede er sket.

Afgørelsen er baseret på de faktuelle omstændigheder, der allerede er kendt gennem de redegørelser, som Rigspolitiet og Rigsadvokaten givet til Justitsministeriet, og som Rigspolitiet også har sendt til Datatilsynet som svar på tilsynets forespørgsler.Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen
Luk