12-04-2021

Retningslinjer for informationssikkerhed: De ældste kender dem bedst

Graf: DKCert

Af adspurgte 60-74-årige svarer 74 procent, at de i høj eller meget høj grad er bekendt med de informationssikkerhedspolitikker og/eller –retningslinjer, der er gældende for deres arbejde? Det oplyser DKCert.

Spørgsmålet "I hvilken grad er du bekendt med de informationssikkerhedspolitikker og/eller –retningslinjer, der er gældende for dit arbejde?" var et af en række spørgsmål til et repræsentativt udsnit af offentligt ansatte i Danmark, som blev stillet i sommeren 2020 som led i arbejdet med analysen af Danskernes Informationssikkerhed, som blev publiceret i december.

65 procent svarer, at de i høj eller meget høj grad er bekendt med informationssikkerhedspolitikkerne og/eller retningslinjerne for deres arbejde. I 2018, hvor undersøgelsen blev gennemført sidst, svarede 57 pct. ”ja” og 42 pct. ”nej” på spørgsmålet om, hvorvidt de havde sat sig ind i it-sikkerheds- og informationssikkerhedspolitikken på deres arbejde.

I 2020-undersøgelsen kan der ses aldersmæssige forskelle i kendskabet. Bedst kendskab findes i aldersgruppen de 60-74-årige, hvor 74 pct. svarer, at de i høj eller meget høj grad er bekendt med retningslinjerne.

Ovenstående er et uddrag af DKCerts artikel, som kan læses her.Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen
Luk