31-05-2023

Regeringen vil investere 143 mia. i forsvaret

Fungerende forsvarsminister, Troels Lund Poulsen, præsenterer regeringens udspil til forsvarsforlig. Foto: Forsvarsministeriet.

Fungerende forsvarsminister, Troels Lund Poulsen, præsenterede i går regeringens udspil til "et historisk forsvarsforlig". Regeringen lægger op til at investere ca. 143 mia. kroner over de kommende 10 år.

Forsvaret står over for en historisk opbygning i det nye forsvarsforlig. Regeringen foreslår at investere ca. 143 mia. kroner i dansk forsvar og sikkerhed de næste 10 år. Det er regeringens ambition, at Danmark senest fra 2030 lever op til NATO’s målsætning om at bruge to pct. af BNP på forsvar og sikkerhed varigt.

- Vi skal stå stærkere over for det alvorlige, nye trusselsbillede, som vi kigger ind i nu og i fremtiden. Derfor er det også et ambitiøst udspil regeringen lægger frem i dag. Regeringen vil styrke dansk forsvar og sikkerhed markant med cirka 143 mia. kroner over de næste 10 år med en støt stigende ramme til nye initiativer allerede fra 2024, siger fungerende forsvarsminister, Troels Lund Poulsen.

Regeringen lægger op til, at der indgås et rammeforlig, hvor der i første omgang laves en politisk aftale om den overordnede strategiske retning og den økonomiske ramme for dansk forsvar og sikkerhed i det 10-årige forlig. De nærmere, konkrete kapaciteter og initiativer skal derefter besluttes løbende i delaftaler fra efteråret 2023 og frem.

- Trusselsbilledet kan hurtigt ændre sig. Det ser vi ikke mindst med krigen i Ukraine. Derfor vil vi lave en ny tilgang til forsvarsforlig, som giver os mulighed for at lave pit-stops undervejs og løbende træffe beslutninger, der kan tage højde for udviklingen i den sikkerhedspolitiske situation og teknologiske udvikling. Samtidig sikrer den 10-årige planlægningshorisont os langsigtet planlægning med stabile strategiske og økonomiske rammer, siger Troels Lund Poulsen.

Tre politiske pejlemærker

Regeringen har tre politiske pejlemærker, som sætter den strategiske retning for det kommende forsvarsforlig:

  • Vilje og evne til at løfte det fælles ansvar
  • Til gavn for samfundet
  • Fundamentet på plads

- Vi skal i højere grad kunne leve op til de krav og forventninger, som NATO og allierede har til Danmark. Det kræver store investeringer i Forsvaret at løfte vores del af ansvaret i NATO. Samtidig skal nutidens forsvar også kunne håndtere mere end militære trusler. Samfundsrobustheden skal øges, og Forsvaret skal bidrage, så det i højere grad er i stand til at håndtere nye trusler mod samfundet, som fx cyberangreb og angreb på kritisk infrastruktur. De store investeringer skal også komme hele samfundet til gavn ved at bidrage til bl.a. dansk industri, forskning og danske arbejdspladser, siger Troels Lund Poulsen.

De kommende investeringer i Forsvaret kan kun gennemføres, hvis Forsvarets fundament er solidt. Derfor er der behov for en økonomisk genopretning af Forsvarets fundament og en bedre økonomi- og forligsstyring.

Tre centrale indsatsområder

Regeringen ser tre geografiske indsatsområder for Forsvaret, hvor Danmark skal løfte et større ansvar.

  • Rigsfællesskabet
  • Nærområdet i Øst
  • Indsatser i verdens brændpunkter

Danmark skal samtidig fortsætte sin substantielle militære støtte til Ukraine. Regeringen ønsker at afsætte i alt yderligere 21,9 mia. kr. til militær støtte til Ukraine i regi af Ukrainefonden, fordelt over 7,5 mia. kr. i indeværende år, 10,4 mia. kr. i 2024 og 1 mia. kr. årligt i 2025-2028. Det substantielle løft af støtten til Ukraine betyder, at Danmark i 2023 og 2024 har afsat midler til at leve op til NATOs målsætning om at bruge 2 pct. af BNP på forsvar og sikkerhed.

- Med et stærkere dansk forsvar vil regeringen fremover rette en styrket indsats mod tre områder. Det gælder Rigsfællesskabet, hvor vi har en særlig forpligtelse. Det er fortsat målet, at Arktis og Nordatlanten er et lavspændingsområde. Vi skal selvsagt beskytte Danmark og leve op til vores forpligtelse til at løfte det fælles ansvar for sikkerhed i Baltikum og Østersøen. Samtidig skal Danmark fortsætte med at støtte Ukraine markant – det sender vi et klart signal om, ved at afsætte i alt 32,6 mia. kr. i perioden frem til 2028. Og vi skal fortsat være aktive og kunne sende bidrag ud i resten af verden. Her spiller vores engagement i EU en vigtig rolle, siger Troels Lund Poulsen.

Regeringen begynder forhandlingerne om det kommende forsvarsforlig i indeværende uge.Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen
Luk