22-08-2019

Politiforbundet retter kritik mod ny praksisændring

Der kan gå mange år fra, at der træffes en midlertidig afgørelse, til den endelige afgørelse er på plads. Formand for Politiforbundet Claus Oxfeldt mener, det skaber forringede vilkår for politifolkene.

Moderniseringsstyrelsen har lavet en praksisændring, der betyder forringede vilkår og stor økonomisk usikkerhed for politifolk, der er kommet alvorligt til skade i tjeneste og derfor har ret til tilskadekomstpension. Politiforbundet sår både tvivl om lovligheden og rimeligheden af ændringen.

Hvis en polititjenestemand kommer så slemt til skade i tjenesten, at vedkommende ikke længere kan arbejde, og arbejdsskaden er årsagen til afskedigelsen udløser det udbetaling af tilskadekomstpensionen, såfremt arbejdsskaden er anerkendt i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring med et erhvervsevnetab på 15 % eller derover. En ny beslutning fra Moderniseringsstyrelsen betyder dog nu, at der kan gå flere år, før tilskadekomstpensionen begynder at blive udbetalt.

En praksisændring, der trådte i kraft 15. januar 2018, indebærer nemlig, at politifolk, der står til at få tilskadekomstpension, først kan få den udbetalt fra den dag Arbejdsmarkeds Erhvervssikring (AES) træffer en endelig afgørelse om erhvervsevnetabserstatning. Før praksisændringen begyndte udbetalingen, når der var truffet en midlertidig beslutning. Tilskadekomstpensionen vil ifølge den nye praksisændring ikke blive udbetalt med tilbagevirkende kraft.

Der kan gå mange år fra, at der træffes en midlertidig afgørelse, til den endelige afgørelse er på plads. Det skyldes, at der først skal foretages en vurdering af vedkommendes arbejdsevne, før AES kan træffe en endelig vurdering. I praksis betyder det derfor, at tilskadekomne politifolk kan ende med at stå i en økonomisk usikker situation i lang tid. Forbundsformand Claus Oxfeldt mener, det skaber forringede vilkår for politifolkene:

- Det betyder stor usikkerhed for vores kolleger. Vi ser flere og flere, som kommer til skade. Det er en trist udvikling, siger han.

Ifølge Politiforbundet er der grund til at undersøge lovligheden af praksisændring og om denne er forenelig med tjenestemandspensionsloven.

- Vi er stærkt bekymrede og i tvivl om lovligheden af den. Hvis den ikke bliver ændret – og vi stadig er i tvivl om lovligheden – er vi nødt til at køre en civil retssag mod Moderniseringsstyrelsen, siger Claus Oxfeldt.


Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen