03-10-2019

Politiet skal alligevel varetage færdselsopgaver

Den tidligere regering besluttede i marts 2019 at flytte ansvaret for afvikling af køreprøver, udstedelse af kørekort og visse andre færdselsopgaver fra politiet til Færdselsstyrelsen. Dette arbejde standses nu - omlægningen bliver for dyr og besværlig, lyder begrundelsen.

Transportministeren og justitsministeren er blevet enige om at standse den tidligere regerings beslutning om at flytte dele af politiets opgaver til Færdselsstyrelsen. Det var ellers planen, at flytningen af opgaverne skulle ske ved årsskiftet, og at en række medarbejdere i politiet skulle have haft Færdselsstyrelsen som arbejdsgiver.

Beslutningen om at standse overdragelsen betyder, at opgaverne bliver i politiet. Det vil sige, at det efter årsskiftet fortsat er politiet, som afvikler køreprøver, administrerer kørekort og udsteder førerkort og særtransporttilladelser. Det betyder, at de næsten 330 ansatte, som enten skulle flyttes fra politiet eller overgå til andre opgaver, alligevel ikke berøres.

Politiforbundets forbundsformand Claus Oxfeldt er tilfreds med beslutningen.

- Det er sund fornuft, der sejrer, fordi området allerede lå godt i politiet. Når det er sagt, så er jeg ærgerlig over, at så mange dygtige og engagerede ansatte, har skullet leve med uvished og al den tvivl og frygt, som følger med den slags store ændringer. Det er slet ikke godt nok, og en brutal behandling af ansatte. De har været gennem et grimt halvår, og det håber jeg, man lærer af fremadrettet, siger Claus Oxfeldt.Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen