10-11-2023

Politi-formand: Følelser og enkeltsager tager over i medierne

Politiforbundets formand Heino Kegel: "Husk proportionerne. Der er cirka 11.400 politifolk, der hver dag gør en stor forskel, og som har en høj faglig stolthed."

Politiet er i øjeblikket genstand for stor opmærksomhed i medierne. Nogle vil kalde det en mediestorm. Opmærksomheden er langt hen ad vejen bundet op på enkeltsager og følelser, og ikke så meget på den brede forståelse af, hvad politiet er og skal kunne. Det mener Politiforbundets formand Heino Kegel, der tager til orde på forbundets hjemmeside.

- Den seneste tids debat i medierne viser, hvor hurtigt enkelte episoder fører til polarisering, mudderkastning, hurtige konklusioner, og i værste tilfælde kan de føre til forhastet symbolpolitik og chikane, siger Heino Kegel og fortsætter:

- Politiforbundet mener ikke, der er et generelt kulturproblem i dansk politi, og vi har derfor tydeligt taget afstand fra det kor af meningsdannere og retsordførere, som taler om adfærds- og kulturproblemer. Det er trist at få og isolerede sager bliver smurt ud over hele politistyrken, og at de bliver brugt til at mistænkeliggøre alle.

- Den seneste mediedækning af to enkeltsager har affødt mange reaktioner og debat i befolkningen. Men husk proportionerne. Der er cirka 11.400 politifolk, der hver dag gør en stor forskel, og som har en høj faglig stolthed. Og så er der enkelte sager i medierne, som omfatter ganske få politifolk, som Den Uafhængige Politiklagemyndighed er i gang med at undersøge og håndtere.

- Det vil være forkert at foretage ændringer på baggrund af isolerede sager, og da slet ikke, mens de pågår, og man endnu ikke ved, hvad der er op eller ned i sagerne. Det vil alene føre til hovedet-under-armen-løsninger.

- Det er dog altid sund fornuft at sørge for relevant efteruddannelse samt sikre sig, at politiets grunduddannelse er tidssvarende, således at politifolk altid har de bedste forudsætninger for at udøve deres fag. Det vil Politiforbundet fortsat arbejde for, slutter Politiforbundets formand Heino Kegel.Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen
Luk