15-04-2021

Placeringen af nye nærpolitienheder er nu på plads

Som en del af den nye flerårsaftale for politiet og anklagemyndigheden blev det besluttet, at der skal oprettes 20 nye nærpolitienheder rundt om i landet. Byerne for enhederne er nu faldet på plads, og politikredsene vil nu påbegynde etableringen af nærpolitienhederne. Herudover vil politikredsene udvide åbningstiden af en eksisterende lokalitet til 15 timers ugentlig åbningstid samt oprette tre nye satellit-stationer. De første nærpolitienheder forventes allerede at åbne i år.

Et synligt politi og tryghed i lokalområdet er et af omdrejningspunkterne for den nye flerårsaftale for politiet og anklagemyndigheden, som et bredt flertal i Folketinget indgik den 15. december sidste år. Som en del af aftalen blev det besluttet at oprette 20 nye nærpolitienheder, som med mindst fem lokale betjente på hver skal være til at styrke politiets lokale tilstedeværelse i hele landet.

Nu kan justitsminister Nick Hækkerup løfte sløret for den nærmere placering af nærpolitienhederne.

Politikredsene har på baggrund af de lokale forhold og i samarbejde med de lokale borgmestre lagt sig fast på de byer, som fremover skal huse de nye nærpolitienheder, hvoraf en række bliver placeret i eller i tilknytning til særligt udsatte boligområder (SUB-områder).

Politikredsene har – ud over de 20 nye nærpolitienheder – besluttet at udvide den ugentlige åbningstid til 15 timer på én eksisterende lokation i Ribe samt at oprette tre yderligere politilokaliteter, såkaldte ”satellit-stationer”, som placeres i Brande, Skærbæk og Dianalund. De såkaldte ”satellit-stationer” skal fungere som ekstra lokaliteter til brug for lokalpolitiet med henblik på en styrket fysisk tilstedeværelse.

Politikredsene vil nu begynde selve etableringen af nærpolitienhederne, og det er forventningen, at de første nærpolitienheder allerede kan åbne i år.

Se kort over enhedernes placering her.Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen
Luk