29-06-2022

Nyt undervisningsmateriale mod ulovlig billeddeling

Det Kriminalpræventive Råd lancerer undervisningsmateriale, som skal stoppe ulovlig billeddeling blandt unge i 9. og 10. klasse og på ungdomsuddannelserne. Materialet skal få flere unge til at stoppe med at videredele, når de fx modtager et nøgenbillede, der er delt uden samtykke.

Det Kriminalpræventive Råds nye undervisningsmateriale skal forebygge, at unge videredeler de ulovlige billeder.

- Det kan være ekstremt grænseoverskridende at få delt et intimt eller krænkende billede eller video af sig selv. Og det kan have store konsekvenser - internettet glemmer aldrig. De unge, der opbevarer eller deler billeder, kan risikere store straffe – særligt hvis personen på billedet eller videoen er under 18 år, siger analytiker i Det Kriminalpræventive Råd, Helena Kanafani.

Hun fortæller, at langt de fleste unge, der ufrivilligt modtager et billede eller video, sletter det igen. Men en mindre del sender det videre eller viser det til andre.

- Det er desværre et problem, der findes i næsten alle skoleklasser, og vi ser et enormt potentiale i at aktivere den store gruppe unge, der er vidner til delingen. Hvis man kan få dem til at stoppe med at videredele, kan man forebygge billeddelingen dér, hvor det sker, siger Helena Kanafani.

Lærere kan forbygge ulovlig billeddeling

Lærere og pædagoger kan spille en central rolle i at forebygge ulovlig billeddeling blandt unge. Det kan de ved at tale med de unge om grænser, samtykke og god adfærd online, men også om lovgivningen og konsekvenserne ved billeddeling.

- Som lærer kan man være med til at skabe en god digital adfærd blandt de unge. Det kan du gøre ved at spørge ind til, hvad der sker på de sociale medier, og ved at anerkende, at billeddeling er en del af de unges kultur. Samtidig skal de unge selvfølgelig forstå, at de skal være opmærksomme på både deres egne og andres grænser, og at der er nogle love omkring, hvad man må dele, siger specialkonsulent i Det Kriminalpræventive Råd, Ninna Lagoni.

Hun fortæller, at det er meget bevidst, at undervisningsmaterialet også inddrager de positive sider ved at dele billeder og videoer.

- Fra vores samarbejde med en række elev- og ungdomsorganisationer ved vi, at unge er trætte af løftede pegefingre. De ønsker engagerede voksne, der tager udgangspunkt i de unges virkelighed. Derfor har vi valgt, at materialet skal tale til de unge, der hvor de er. Samtidig har vi baseret materialet på ny dansk forskning, der peger på de dilemmaer, man kan stå i, når man som ung modtager eller får vist et intimt billede. Vi vil gerne tage disse dilemmaer alvorligt, og anerkende at det kan være en svær situation. Samtidig vil vi gerne have de unge til at reflektere over, hvilke handlemuligheder de har, og at de kan gøre en stor forskel og stoppe videredeling af intime billeder, siger Ninna Lagoni.

Fakta om materialet

Materialet er målrettet 9. og 10. klasse samt ungdomsuddannelserne, og det kan anvendes i fag som dansk, samfundsfag, valgfaget medier og emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab. Materialet kan også anvendes i forbindelse med Uge Sex.Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen
Luk