27-07-2021

Nyt projekt skal sikre større mangfoldighed i beredskabet

Når det danske redningsberedskab rykker ud, så er det sjældent, at der er kvinder eller folk med minoritetsbaggrund, der er med i brandbilen.

Kvinder og minoritetsborgere er generelt underrepræsenterede i de danske redningsberedskaber, men en ny styregruppe skal være med til at vende den tendens, fortæller organisationen Danske Beredskaber.

Når det danske redningsberedskab rykker ud, så er det sjældent, at der er kvinder eller folk med minoritetsbaggrund, der er med i brandbilen. Eksempelvis er det blot 3 procent af den operative styrke i beredskaberne, der er kvinder. Derfor blev der allerede i 2019 nedsat en arbejdsgruppe, der skulle have fokus på øget mangfoldighed i de danske redningsberedskaber. Det arbejde bliver nu forstærket med en styregruppe, hvor chefer fra forskellige beredskabsaktører er med.

I første omgang skal der laves en forundersøgelse, der skal sætte fokus på området og give parterne bag styregruppen en kærkommen mulighed for at forholde sig til de benhårde fakta. Hernæst er forhåbningen, at en mere dybdegående undersøgelse kan komme med bud på interne og eksterne barrierer og give klare og brugbare anbefalinger til det fremtidige arbejde.

Styregruppen består af Danske Beredskaber, Falck, Beredskabsforbundet samt Beredskabsstyrelsen, og ifølge Flemming-Nygaard Jørgensen, der er beredskabsdirektør i Midt- og Sydsjællands Brandvæsen og repræsenterer Danske Beredskaber i styregruppen. er det en stor fordel, at der samarbejdes bredt for en dagsorden, der har betydning for mere end blot det enkelte beredskab.

Arbejdet med mangfoldighed har i de senere år fået øget opmærksomhed i Danske Beredskaber, hvor det blandt andet er et debatteret emne på de tilbagevendende årsmøder.

For udover at kunne afspejle befolkningssammensætningen bedre og dermed muligvis øge kvaliteten af beredskabsarbejdet, så er øget mangfoldighed også en rekrutteringsmulighed.

Med et tværgående samarbejde mellem både det private, kommunale og statslige redningsberedskab, er der lagt op til en enorm udveksling af erfaringer og viden., oplyser Danske Beredskaber.


Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen
Luk