10-01-2019

Nyt lovforslag ligestiller psykisk og fysisk vold

Foto: Freeimages.com

Ofre for psykisk vold skal have den samme mulighed for at få anerkendelse ved domstolene, som ofre for fysisk vold. Det mener justitsministeren, der i går fremsatte et lovforslag om en selvstændig bestemmelse i straffeloven om psykisk vold.

Med bestemmelsen skal personer, der over en periode udsætter andre med tilknytning til husstanden for groft nedværdigende, forulempende eller krænkende handlinger, fremover kunne straffes med fængsel indtil 3 år. Det betyder, at f.eks. ægtefæller og børn fremover har et strafferetligt værn mod de groft krænkende handlingsmønstre, som udgør den psykiske vold.

Lovforslaget indeholder desuden en udskydelse af forældelsesfristen i sager om psykisk vold mod børn.

Formålet med lovforslaget er samtidig at sikre, at psykisk vold anerkendes som værende lige så alvorlig og skadelig som fysisk vold.

Justitsminister Søren Pape Poulsen siger:

- Debatten om psykisk vold har vist rystende eksempler på mennesker, der lever under et regime af kontrol, krænkelser og fornedrelser med den konsekvens, at de langsomt isoleres og nedbrydes. Denne form for vold har vi ikke været gode nok til at tage hånd om i samfundet. Vi har set på de blå mærker, men vi har glemt de ar på sjælen, der måske stikker langt dybere. Med en ny bestemmelse i straffeloven om psykisk vold sender vi et klart signal om, at psykisk og fysisk vold er ligestillet.

I arbejdet med bestemmelsen om psykisk vold har en bred kreds af aktører været inddraget, herunder også aktører der varetager børns interesser.

Input fra aktørerne har været helt afgørende for at kunne udarbejde et lovforslag, der afgrænser psykisk vold på en hensigtsmæssig måde. Samtidig er der iværksat tiltag i forhold til politiet og anklagemyndigheden for at sikre, at myndighederne er klædt på til mødet med ofre for psykisk vold.

Psykisk vold er også inddraget som et særligt fokuspunkt i en tværministeriel arbejdsgruppe mod vold, som er nedsat under ligestillingsministeren, og som bl.a. skal følge op på den eksisterende handlingsplan om vold i familien og i nære relationer.


Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen