04-03-2024

Nyt forebyggelses- og mæglerkorps skal styrke arbejdsmiljøet i Kriminalforsorgen

Et nyt forebyggelses- og mæglerkorps skal bidrage til at forbedre sammenhængskraften i institutionerne og styrke arbejdsmiljøet for alle medarbejdere i tæt samspil med det eksisterende psykologkorps.

Et nyt internt forebyggelses- og mæglerkorps har siden den 1. februar bidraget til at styrke arbejdsmiljøet i alle Kriminalforsorgens institutioner. Det sker i tæt samspil med det allerede etablerede psykologkorps.

Forebyggelses- og mæglerkorpset, som består af fem mæglere kan for eksempel sættes ind i kølvandet på arbejdsmiljømæssige udfordringer i en institution, hvor professionel og hurtig hjælp er efterlyst ved konflikter ansatte imellem eller mellem ansatte og ledelsen.

- Kriminalforsorgens ansatte udfører et vigtigt arbejde hver dag, hvor de sørger for at skabe sikkerhed og tryghed og hjælpe de indsatte i retning mod en kriminalitetsfri tilværelse. Derfor er det vigtigt at passe på ansatte. Jeg hilser det nye forebyggelses- og mæglerkorps meget velkommen. Det er blot seneste tilføjelse til de mange gode initiativer, der er gennemført for både at skabe endnu bedre arbejdsforhold for de ansatte i kriminalforsorgen og for at styrke rekrutteringen og fastholdelsen af bl.a. transport- og fængselsbetjente, siger justitsminister Peter Hummelgaard.

Direktør i Kriminalforsorgen Ina Eliasen er glad for, at det nye korps fremadrettet er en ydelse, Kriminalforsorgen kan tilbyde:

- I forhold til at skabe et godt arbejdsmiljø og kunne sætte ind både forebyggende og i akutte situationer, er mægling et utrolig stærkt værktøj, og det er noget, vi længe har arbejdet for at få sat i gang. Nu har vi det, og jeg glæder mig til, at mægling bliver en integreret del af vores arbejde, siger Ina Eliasen

Forebyggelses- og mæglerkorpset kommer lige som psykologkorpset til at have sin daglige gang i Kriminalforsrogens institutioner. Her kan mæglerne sættes ind, hvor der er behov for en helhedsorienteret, koordineret og fokuseret indsats, der skal styrke arbejdsmiljøet og trivslen.

Det nye korps er blot ét i en række initiativer, som skal forbedre arbejdsmiljøet blandt de ansatte i Kriminalforsorgen:

Fakta om forebyggelses- og mæglerkorpset

Forebyggelses- og mæglerkorpset består af fem medarbejdere (tre årsværk), hvoraf én af mæglerne er fagligt ansvarlig. Alle medarbejdere i forebyggelses- og mæglerkorpset har betydelig erfaring med mægling og mestrer en bred pallette af metoder inden for mæglingsdisciplinen.

Forebyggelses- og mæglerkorpset skal virke i tæt samspil med det eksisterende psykologkorps.

Når psykologkorpset eller -forebyggelses- og mæglerkorpset modtager en anmodning om støtte, vil der blive foretaget en vurdering af, hvilke fagligheder, kompetencer og metoder, der vil være mest hensigtsmæssige i den enkelte situation eller i forhold til den konkrete problemstilling.Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen
Luk