03-11-2018

Nye regler om servicemål for passagerernes ventetid i sikkerhedskontrollen

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har som et led i regeringens luftfartsstrategi udgivet BL 9-25, Bestemmelser om servicemål for ventetider i sikkerhedskontrol. Bestemmelserne træder i kraft den 1. januar 2019.

Regeringens luftfartsstrategi fra 2017 lagde bl.a. op til, at ventetiderne i sikkerhedskontrollen på flyvepladser skal reduceres. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har derfor fastsat følgende servicemål for passagerernes ventetider i sikkerhedskontrollen:

1. Den gennemsnitlige ventetid for passagererne over en kalenderuge skal være 5 minutter eller derunder.

2. Over en kalenderuge skal mindst 98 procent af passagererne have en ventetid 15 minutter eller derunder.

Bestemmelserne gælder for de flyvepladser, hvis flyvning er åben for offentligheden, og som har vital betydning for Danmarks nationale og internationale trafikforbindelser, jf. luftfartslovens §§ 55, stk. 1 og 57, stk. 2. På nuværende tidspunkt er det Københavns Lufthavn der er omfattet af reglerne.

Bestemmelserne om serviceniveau for ventetider i sikkerhedskontrol, 1. udgave, træder i kraft den 1. januar 2019.


Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen