23-03-2023

Ny temaartikel: Overgangen til kvantesikker kryptografi

Foto: CFCS

Center for Cybersikkerhed udgiver en ny temaartikel, der giver et aktuelt overblik over den potentielle trussel fra kvantecomputere mod kryptografi samt giver metoder til at vurdere og imødegå truslen.

Kryptografi er en essentiel teknologi i digital infrastruktur, og næsten alle it-systemer er afhængige af sikker kryptografi. En række af de kryptosystemer, som anvendes i dag, vil kunne brydes, hvis en kvantecomputer med tilstrækkelig kapacitet bygges.

Der findes ikke nogen entydig forudsigelse af, hvornår – hvis nogensinde – der vil findes kvantecomputere, som kan true kryptografi. Men det store globale fokus på udvikling af kvantecomputere og den kommende nye standard for kvantesikker kryptografi gør det aktuelt at se nærmere på truslen fra kvanteteknologi.

Artiklen henvender sig til alle, der vil vide mere om truslen fra kvantecomputere. For sikkerhedsansvarlige giver artiklen yderligere et overblik over metoder til at vurdere truslen fra kvantecomputere mod et givent it-system. For indkøbsansvarlige rådes der til at være opmærksom på den kommende nye standard for kvantesikker kryptografi ved indkøb og aftaleindgåelse. For drift- og udviklingsansvarlige giver artiklen overblik over metoder og opmærksomhedspunkter i forbindelse med overgang til den kommende nye standard for kvantesikker kryptografi.

Læs artiklen her.Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen
Luk