10-06-2020

Ny digital arkitektur skal sikre bedre overblik for borgere og virksomheder

KL, Danske Regioner og de statslige myndigheder har udarbejdet en fælles referencearkitektur for tværgående digitalt overblik, oplyser Digitaliseringsstyrelsen.

Referencearkitekturen for tværgående digitalt overblik sætter pejlemærker for offentlige it-løsninger, der skal bidrage til at give borgere og virksomheder et bedre digitalt overblik over deres anliggender med det offentlige. Referencearkitekturens anvendelsesområde er tværoffentligt. Det vil sige, at der er fokus på de dele af arkitekturen, der skal sikre, at der kan skabes overblik over data på tværs af myndigheder.

Referencearkitekturen udpeger blandt andet en række fælles principper, komponenter og krav til snitflader.

Som et centralt element indgår en orkestreringskomponent, der skal kunne hente data hos myndigheder med henblik på at sammenstille og levere dem til præsentation for borgere og virksomheder gennem relevante kanaler.

Anvendelse i konkrete overbliksprojekter

Referencearkitekturen vil understøtte de to kommende overbliksløsninger for borgere og virksomheder på henholdsvis borger.dk og Virk og skal anvendes i de to projekter.

Mit Overblik

På borgerområdet implementeres overbliksløsningen Mit Overblik, som vil komme til at erstatte den nuværende Min Side på borger.dk. Løsningen skal give borgerne et bedre digitalt overblik over egne forhold og igangværende sager m.v. hos offentlige myndigheder.

Referencearkitekturen anvendes fx i forbindelse med et aktuelt udbud af en orkestreringskomponent til borgerområdet, ligesom den sætter rammerne om arbejdet med at definere fælles standarder, for de data som skal kunne præsenteres enkelt og ensartet på tværs af myndigheder. Målet er at skabe en brugervenlig, sikker og effektiv løsning. Orkestreringskomponenten skal i første omgang levere data til Mit Overblik, men også andre kanaler, som fx en kommunal portal eller selvbetjeningsløsning, vil kunne trække på data fra orkestreringskomponenten. Myndigheder og andre, der vil anvende data fra orkestreringskomponenten, vil således også skulle følge referencearkitekturen og de standarder og retningslinjer, der fastlægges for udstilling af data.

Virksomhedsoverblik

Tilsvarende etablerer Erhvervsstyrelsen på Virk et virksomhedsoverblik, som skal hjælpe virksomhederne og deres medarbejdere med at få indblik i deres digitale engagement med det offentlige.

Referencearkitekturen kan i øvrigt anvendes frit af myndigheder, leverandører og andre interesserede. Såfremt man har spørgsmål til anvendelsen af referencearkitekturen, opfordres lokale myndigheders projekter til at gå i dialog herom med Digitaliseringsstyrelsen.Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen
Luk