21-09-2021

Ny analyse: Data er blevet en byrde fremfor en fordel

Det er tankevækkende, at virksomheder på den ene side efterspørger flere data og på den anden side er overvældede af for mange data, siger Marianne Lindhard Moe, der er adm. dir. hos Dell Technologies i Danmark.

Danske virksomheder kæmper med at forene modstridende realiteter, og deres indsamlede data ender ofte som store uudnyttede datasøer. Alligevel er Dell Technologies Danmarks adm. direktør fortrøstningsfuld, når det kommer til virksomhedernes fremadrettede arbejde med datahåndtering og dataindsigter.

En ny analyse fra Forrester Consulting udarbejdet på vegne af Dell Technologies viser, at voksende datamængder er blevet en byrde frem for en fordel for mange danske virksomheder. Både mængden af data og datatyper samt hastigheden i dataopsamling og -behandling overvælder medarbejderne og belaster både virksomhedernes teknologi og processer. Selvom mange virksomheder har målsætninger for dataanvendelse og selv mener, at de er datadrevne, bliver de alligevel bremset af en række barrierer: Kompetencekløft, datasiloer, forretningssiloer, manuelle processer, personfølsomme data, og svagheder i datasikkerheden.

Undersøgelsen, der er udarbejdet på baggrund af svar fra 4.036 it-beslutningstagere fra 45 lande, herunder Danmark, bygger videre på Dell Technologies’ Digital Transformation Index, der kortlægger virksomheders digitale modenhed. Digital Transformation Index 2020 viste bl.a., at en af de største barrierer ved digital transformation er virksomheders manglende evne til at omdanne data til brugbare indsigter – en barriere, som Dell Technologies sammen med Forrester Consulting nu har undersøgt, så den forhåbentlig kan blive mindre i fremtiden.

Undersøgelsen viser tre klare paradokser, der tilsyneladende spænder ben virksomhedernes arbejde med data, viden og indsigter:

Paradoks 1: Virksomhedernes selvopfattelse

Knap to tredjedele (59 pct.) af danske virksomheder siger, at de er datadrevne, og at data er livsnødvendige for deres forretning. Alligevel er det blot hver femte virksomhed (22 pct.), der rent faktisk anvender data til at forbedre deres forretning.

For at klarlægge den skæve fordeling har Forrester Consulting inddelt virksomhederne i fire kategorier alt efter deres evne og vilje til at udnytte deres data.

• Datanovicer: Hele 56 pct. af de danske virksomheder bliver kategoriseret som datanovicer, der endnu ikke har udnyttet de indsamlede datas potentiale.

• Datateknikere: 20 pct. er kategoriseret som datateknikere, der har den rette teknologi, men mangler it-kvalifikationer til at analysere og udnytte data.

• Dataentusiaster: 16 pct. af virksomhederne har it-kvalifikationerne men mangler den rette teknologi til automatisering og ender derfor med manuelle dataprocesser.

• Datahelte: Faktisk er blot 8 pct. af de danske virksomheder defineret som datahelte, der både har it-kompetencerne på plads og samtidig har automatiseret deres dataprocesser.

Paradoks 2: Blæse og have mel i munden

Ifølge undersøgelsen svarer 69 pct. af de danske virksomheder, at de indsamler data hurtigere, end de kan nå at analysere og bruge dem. Alligevel svarer 71 pct., at de konstant har brug for flere data, end deres nuværende systemer kan levere. Det kan være resultatet af:

• At mere end halvdelen (60 pct.) kontrollerer en betydelig mængde af deres data i egne datacentre, på trods af de kendte fordele ved at behandle data i edge-miljøer, hvor data bliver generet.

• For dårlig ledelse på dataområdet: 69 pct. medgiver, at deres bestyrelse stadig ikke synligt understøtter virksomhedens data- og analysestrategi.

• En it-strategi, der ikke kan skaleres: Halvdelen (51 pct.) af danske virksomheder genererer flere datasøer i stedet for at styrke og anvende de eksisterende.

Som følge af eksplosionen af indsamlet data bliver virksomheders arbejdsprocesser sværere og mere manuelle frem for lettere vha. automatisering. Hele 63 pct. klager over, at overfloden af data medfører, at de ikke kan opfylde kravene til sikkerhed og compliance, mens 52 pct. siger, at deres organisation allerede er overvældet af eksisterende data.

- Det er tankevækkende, at virksomheder på den ene side efterspørger flere data og på den anden side er overvældede af for mange data. Vi skal imidlertid huske på, at langt de fleste virksomheder har været under et enormt pres de seneste 18 måneder. Op mod halvdelen (43 pct.) af de danske virksomheder indikerer da også, at pandemien markant har øget mængden af data, de har skullet indsamle, gemme og analysere. I vores egen dialog med de danske virksomheder, ser vi, at en de centrale udfordringer er muligheden for at skalere databehandlingen, siger Marianne Lindhard Moe, der er adm. dir. hos Dell Technologies i Danmark.

Paradoks 3: Kløften mellem vision og virkelighed

Mens mange brancher har lidt under pandemien er on-demand-sektoren ekspanderet, og der er opstået en ny bølge af data-first og data-anywhere virksomheder. Antallet af virksomheder, der har flyttet størstedelen af deres infrastruktur og applikationer til en as-a-service-model, er dog stadig relativ lille (23 pct) på trods af, at:

• 64 pct. af de adspurgte danske virksomheder mener, at det vil gøre virksomheden mere agil.

• 62 pct. ser muligheden for at skalere til skiftende kundekrav.

• 55 pct. forudsiger, at virksomheden hurtigt og enkelt kan levere applikationer med et enkelt tryk på en knap.

Virksomhederne kan altså sagtens se fordelene ved en as-a-service-model, men flertallet af dem mangler at føre planerne ud i livet.

Håb forude for virksomheder, der vil lette databyrden

Selvom mange virksomheder i dag arbejder med digital transformation, har flere planer om at blive endnu bedre i fremtiden: 73 pct. har, ifølge undersøgelsen, til hensigt at implementere machine learning for at automatisere, hvordan de identificerer uregelmæssige data. 59 pct. ønsker at rykke til en data-as-a-service-model, 48 pct. planlægger at effektivisere måden, de behandler og udnytter data på, og 45 pct. ønsker i fremtiden at benytte et multicloud-miljø.

- Vi kan sagtens nikke genkendende til de svære paradokser, som analysen blotlægger. De danske virksomheder ønsker at udnytte de mange indsamlede data i langt højere grad i takt med at de digitaliserer og forbedrer deres cloudmiljø. Desværre kan der være et stykke vej fra vision til virkelighed, men jeg hæfter mig ved, at erkendelsen om fordelene ved en as-a-service-model er til stede, slutter Marianne Lindhard Moe.

For at virksomheder kan omdanne deres udfordringer med databehandling til decideret konkurrencefordele, anbefaler Dell Technologies at:

• Modernisere deres it-infrastruktur, så databehandling sker i edge-miljøet, hvor data bliver genereret. Denne inkorporering vil bringe virksomheders infrastruktur og applikationer tættere på, hvor data kan blive indsamlet, analyseret og handlet på – samtidig med, at man undgår dataspredning ved at opretholde en ensartet model gennem flere cloudmiljøer.

• Optimere dataprocessen, så data nemt kan filtreres og flyttes, mens de behandles ved hjælp af kunstig intelligens og machine learning.

• Udvikle software til at levere de personlige, integrerede oplevelser, som kunderne ønsker.Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen
Luk