09-02-2024

NIS2-hammeren rammer snart, men danske virksomheder lades i stikken

Snart falder NIS2-hammeren. Foto: Freepik

Forsvarsministeren har netop erkendt, at vigtigt NIS2-lovarbejde bliver mere forsinket end frygtet. IT-Branchen råber vagt i gevær og efterlyser mere fart på hjælpen til danske virksomheder.

- Myndighederne har sovet i timen og undervurderet omfanget og kompleksiteten af NIS2. Over tusinde danske virksomheder skal snart leve op til en lang række omfattende sikkerhedskrav. Men de har ikke mange chancer for at nå i mål, når myndighederne igen udsætter afklaringen af, hvem der er omfattet, og hvordan reglerne skal implementeres i Danmark, siger Jacob Herbst, CTO i Dubex A/S og forperson for IT-Branchens Policy Board for Cybersikkerhed.

EU kræver, at NIS2-direktivet skal være implementeret i Danmark senest 18. oktober i år. Til den tid skal danske virksomheder, der varetager såkaldte samfundskritiske opgaver, kunne dokumentere, at de lever op til en række omfattende cybersikkerhedskrav, fastlagt i den nye version af EU’s Net- og Informationssikkerhedsdirektiv (NIS2).

Men det melder forsvarsministeren nu ud, ikke er muligt, da lovarbejdet trækker ud.

Det er ikke en udmelding, IT-Branchen er glad for, da det manglende fokus fra myndighederne sender et helt forkert signal mht. prioriteringen af NIS2.

- Med forsinkelsen frygter vi, at der bliver endnu kortere mellem, at vi lærer de nye krav at kende, og til at virksomhederne skal leve op til dem. Det gør bestemt ikke NIS2-arbejdet i virksomheden lettere, og vi risikerer, at omkostningerne stiger kraftigt, da mange virksomheder nu skal hasteimplementere loven, siger Jacob Herbst.

EU-Kommissionen har estimeret, at virksomheder pga. NIS2 fremover skal investere 22 procent mere i it-sikkerhed, end de gør i dag. I Danmark mener analysehuset IDC, at de danske virksomheder i gennemsnit kan forvente en udgiftsstigning på 10 procent om året frem mod 2025 alene på it-sikkerhed. Det svarer til en samlet øget udgift på 2,5 mia. kr. Et tal der nu risikerer at blive større.

Virksomheder lever i (u)lykkelig uvidenhed

Mange virksomheder er stadig uvidende om, hvad de skal leve op til, og endnu færre af deres underleverandører ved, at nye krav også snart rammer dem.

Med lovforsinkelsen og de dertilhørende usikkerheder bliver det en kæmpe udfordring at nå i mål med de sikkerhedsforanstaltninger, som for mange virksomheder vil være helt nye.

Dertil kommer, at mange flere end de ca. 1.400 virksomheder, som skønnes at være direkte omfattet, skal forholde sig til direktivet, idet NIS2 stiller skærpede krav til cybersikkerheden i hele virksomhedens forsynings- og leverandørkæde.

- Én ting er det forsinkede lovarbejde, men vi savner en klar plan fra myndighedernes side. Hvornår har man f.eks. tænkt sig at kontakte de NIS2-omfattede virksomheder, så de ved, at de er omfattet? Og hvordan har man tænkt sig at vejlede de mange virksomheder, der står overfor en ny sikkerhedsopgave? Det er ikke noget, der kan løses med et snuptag. Det kræver omfattende ressourcer og tidskrævende viden- og kompetenceopbygning, understreger Jacob Herbst.

Virksomhederne efterspørger vejledning

En analyse udført af IRIS Group for Industriens Fond viser, at mere end hver femte virksomhed i de kritiske sektorer fortsat var i tvivl om, om de overhovedet bliver omfattet af NIS2.

Blandt disse virksomheder er der samtidig en stor del, der ikke har sat sig ind i NIS2-direktivet og/eller ikke har en plan klar for implementering af de påkrævede sikkerhedsforanstaltninger.

I samme analyse svarer virksomhederne, at de har behov for information og vejledning om den kommende regulering samt adgang til best practice-eksempler, så de kan sammenligne deres egne sikkerhedsforanstaltninger og praksis med andre.

- De klare udmeldinger fra myndighederne mangler, og vi er derfor begyndt at få rigtigt mange henvendelser om NIS2. Af samme grund har vi nu lanceret et vejledningsunivers, hvor man både kan blive klogere på selve direktivet samt finde anbefalinger til, hvordan man lever op til det – både som direkte omfattet virksomhed eller som it-leverandør, fortæller Jacob Herbst.

Det nye NIS2-vejledningsunivers er udviklet i samarbejde med en lang række af IT-Branchens cybersikkerhedsleverandører og -rådgivere, da netop it-branchen er den sektor, hvor flest virksomheder ifølge undersøgelsen fra IRIS Group vil blive direkte omfattet af NIS2.

Derudover vil mange it-virksomheder vil blive indirekte omfattede som leverandører til kunder, der snart skal leve op til skærpede krav om cybersikkerhed i forsyningskæden.

- NIS2-hammeren rammer snart dansk erhvervsliv, men der er stadig alt for mange ubesvarede spørgsmål i forhold til, hvordan NIS2 skal implementeres i Danmark. Vi håber derfor, at den netop udmeldte forsinkelse også betyder, at virksomhederne får længere tid til at implementere reglerne, så vi undgår panikløsninger og unødig overimplementering, slutter Jacob Herbst.

Han anbefaler, at man som virksomhed eller it-leverandør hurtigt får afklaret, om man er en af de virksomheder, der er direkte eller indirekte omfattet af NIS2.

Er man omfattet, skal man kigge på sin risikoprofil og derefter få implementeret de rette sikkerhedsforanstaltninger i dialog med sine samarbejdspartnere, så man er sikker på, at man lever op til reglerne.Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen
Luk