04-10-2023

New York forbyder brugen af ansigtsgenkendelse i skoler

Efter en afgørelse i slutningen af september er brugen af ansigtsgenkendelse nu forbudt i staten New Yorks skolemiljøer. Dette efter at en evalueringsrapport nåede frem til den konklusion, at den potentielle privatlivsbegrænsning opvejede teknologiens sikkerhedsskabende muligheder, rapporterer AP.

Den privatlivskontroversielle teknologi er tidligere blevet brugt i staten. I lyset af risikoen for masseskyderier købte skoledistriktet Lockport Central uden for Buffalo i 2020 et system til $ New York forbyder brugen af ansigtsgenkendelse i skoler

Efter en afgørelse i slutningen af september er brugen af ansigtsgenkendelse nu forbudt i New Yorks delstatsskolemiljøer. Dette efter at en evalueringsrapport nåede frem til den konklusion, at den potentielle privatlivsbegrænsning opvejede teknologiens sikkerhedsskabende muligheder, rapporterer AP.

Den privatlivskontroversielle teknologi er tidligere blevet brugt i staten. I lyset af risikoen for masseskyderier købte Lockport Central skoledistriktet uden for Buffalo i 2020 et system til 1,4 millioner dollars og fik midlertidig godkendelse til at bruge ansigtsgenkendelse og videoanalyse.

En longitudinel undersøgelse (se fodnote) viste, at ved dokumenterede skoleskyderier mellem årene 1980 og 2019 kunne 70 procent af skoleskyderierne knyttes til elever, der på det tidspunkt gik i skole. Imidlertid blev der stillet en betingelse om, at ingen skoleelever måtte forhåndstilmeldes i systemet. Databasen var således begrænset til kun at opbevare billedkildemateriale vedrørende de ansatte og kendte seksualforbrydere samt muligheden for at opdage våben.

Men indtil videre er brugen af denne ansigtsgenkendelsesteknologi derfor forbudt, blandt andet efter pres fra borgerrettighedsorganisationer, der mener, at teknologien kan bruges til forskellige former for profilering af svagere og udsatte elevgrupper.

Til gengæld slår rapporten fast, at biometrisk registrering af digitale fingeraftryk anses for at være mindre privatlivskrænkende, noget som hver enkelt skole nu selv kan vælge, om de ønsker at bruge.

Fodnote:Et longitudinelt studie indhenter data på mere end et tidspunkt for at undersøge en udvikling over tid (modsat tværsnitsstudier, som kun måler på ét tidspunkt).Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen
Luk