23-09-2023

Mere end 1.000 illegale droneflyvninger ved norske lufthavne

Den statsejede virksomhed Avinor, der driver 45 lufthavne og flyvepladser i Norge, har i år registreret et rekordstort antal illegale droneflyvninger i luftrummet omkring norske lufthavne. Alene i år er der registreret over 1.000 tilfælde.

- Avinor har installeret detektionsudstyr, som kan detektere droner i luftrummet, og det har givet os et rigtig godt overblik over dronetrafikken omkring vores lufthavne. Det har bevist det, vi længe har frygtet, nemlig at der er et bekymrende højt antal mennesker, som ikke har spurgt om tilladelse til flyvningerne, og som med andre ord flyver droner ulovligt. Det er ikke nødvendigvis personer med kriminelle hensigter, men de udgør alligevel en fare for luftrumssikkerheden, siger Axel Knutsen, leder af Avinors droneprogram.

Når Avinor opdager ulovlige droneflyvninger, bliver disse meldt til politiet.

Normalstraffen er ifølge politiet bøder fra 12.000 NOK og opefter. Ved alvorlige hændelser kan der rejses tiltale, og strafferammen er op til to års fængsel. I alvorlige, farlige situationer vil sagen blive vurderet efter straffelovens § 140: Forstyrrelse af sikker drift af fly og skibe, der har en strafferamme på op til 6 års fængsel.

Flyvechef i Widerøe, Helge Anonsen, er bekymret over udviklingen:

- I de senere år har vi set en markant stigning i antallet af tætpassager mellem vores fly og droner. En kollision kan forårsage skader på flyet og er en fare for flysikkerheden, siger Anonsen, og fortsætter:

- Den vigtigste foranstaltning for at undgå alvorlige hændelser er, at dronepiloterne sætter sig ind i reglerne og sørger for at holde sig væk fra sikkerhedszonerne omkring lufthavnene.Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen
Luk