26-02-2019

Kurven for berigelsesforbrydelser knækket

I 2018 knækkede den stigende kurve for berigelsesforbrydelser og formuekrænkelser og faldt med 30 pct. fra 7.045 i 2017 til 4.913.

En stor del af denne type forbrydelser er overtrædelser af straffelovens § 298 om 'tilsnigelser af adgang uden at betale,' og omfatter bl.a. folk, der forsøger at få adgang til en forestilling, udstilling, forsamling eller til befordring med offentligt transport uden at betale.

Højeste sigtelsesprocent ved personkriminalitet

Der blev i 2018 i alt rejst sigtelse i forbindelse med 24,1 pct. af de anmeldte straffelovsovertrædelser. Det er en stigning i forhold til 2017, hvor der blev rejst sigtelse i forbindelse med 22,5 pct. af anmeldelserne.

Der rejses langt hyppigere sigtelse i sager om alvorlig personkriminalitet end ved ejendomsforbrydelser. Sigtelsesprocenten lå i 2018 således på 60,6 pct. for voldsforbrydelser og på 69,7 pct. for seksualforbrydelser, men kun på 18,4 pct. for ejendomsforbrydelser.

Kilde: Danmarks Statistik


Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen