13-07-2018

Kriminalpræventive projekter søges

Igen i år uddeler EU’s kriminalpræventive netværk, EUCPN, en pris til det bedste kriminalpræventive projekt i Europa, The European Crime Prevention Award. Temaet for 2018 er Community Policing, og Det Kriminalpræventive Råd søger danske projekter. Fristen for at indstille projekter er den 17. august 2018.

Community Policing er en vigtig metode i arbejdet med at fremme sikkerhed og tryghed. Community Policing betegner politiarbejde, hvor politiet systematisk involverer lokalsamfundet i politiets arbejde – både i forhold til at definere, prioritere og adressere de lokale kriminalitetsproblemer. Det bedste projekt inden for Community Policing modtager prisen.

Formålet med prisen er at belønne initiativer, der i en evaluering eller erfaringsopsamling har vist en positiv effekt. Både myndigheder, virksomheder og andre organisationer kan deltage.

Hvis man arbejder med eller kender til et projekt, der fremmer et trygt samfund og forebygger kriminalitet gennem Community Policing, så kan men være med til at sprede den gode praksis i Europa.

Hvem kan deltage?

DKR opfordrer både store og små og lokale projekter til at indsende en ansøgning på ansøgningsskemaet. Alle projekter inden for temaet kan komme i betragtning. Det vindende ECPA projekt vil modtage en pris på 10.000 euro, eller ca. 75.000 kr.

Prisoverrækkelsen

Prisoverrækkelsen foregår ved en konference i Østrig den 4.- 6. december 2018, hvor projektejerne præsenterer deres projekter. Danmark kan indstille et projekt til prisen. DKR beslutter, hvem der skal indstilles fra Danmark.


Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen