05-04-2019

Køreprøver overgår til Færdselsstyrelsen - Politiforbundet utilfreds

Formand for Politiforbundet, Claus Oxfeldt.

Regeringen har besluttet, at køreprøver fra 1. januar 2020 skal overgå fra politiet og til Færdselsstyrelsen. Det berører små 100 polititjenestemænd, samt 140 civile køreprøvesagkyndige.
- Der er tale om en regeringsbeslutning, som vi kun kan tage til efterretning. Men i Politibundet er vi kede af det på vegne af de mange dygtige kolleger, som har arbejdet seriøst og meget specialiseret med denne opgave, siger forbundsformand Claus Oxfeldt.

I tirsdags skrev vi her på siden, at det er lykkedes forskellige grene af erhvervslivet at overbevise Folketinget om, at en lang række rutinemæssige politiopgaver bliver taget fra politiet - med det formål at frigive flere hænder til "rigtigt" politiarbejde.

Men Politiforbundet deler ikke blandt andre Dansk Erhvervs begejstring over, at en lang række opgaver nu overgår fra politiet til Færdselsstyrelsen. Fra 1. januar 2020 skal køreprøver således overgå fra politiet til Færdselsstyrelsen. Der er tale om en såkaldt resortomlægning, som berører områderne køreprøver, kørekort, takografkort og særtransporter.

- Vi har i alt næsten 100 polititjenestemænd og 140 civile køreprøvesagkyndige, som arbejder med de berørte områder, og i forbundet er vi triste og bekymrede på deres vegne. Det er meget erfarne, dedikerede og specialiserede politifolk, som i årevis har beskæftiget sig netop med køreprøveområdet. De skal nu overgå til andet politiarbejde. Det rammer dem hårdt, og en del vil måske sige farvel til politiet af samme årsag. Derfor tvivler jeg også stærkt på, at der kommer en gevinst for politiet i forhold til frigjorte polititimer, siger Claus Oxfeldt, der er forbundsformand i Politiforbundet.

Han fortsætter:

- I det hele taget skal vi passe på med at fjerne de opgaver fra politiet, som betyder, at borgerne kommer i kontakt med os, og kommer på vores stationer i andre ærinder end i forbindelse med kriminalitet og kriser. Politiet bliver mere og mere fjernt, og det strider mod alle de tankesæt omkring borgernærhed, som også politikerne og justitsministeren fremfører. Politiet skal altså være i øjenhøjde med befolkningen og forbindes med andet og mere end det dramatiske og alvorlige, fastslår Claus Oxfeldt.

Da der er tale om en regeringsbeslutning, kan Politiforbundet kun tage resortomlægningen til efterretning.

- Men vi er da bekymrede. Også på vegne af de 140 civile køreprøvesagkyndige, som har haft et godt samarbejde med deres politikolleger, og som har løftet området med stor professionalisme trods et enormt pres. De skal nu overgå til Færdselsstyrelsen, men under andre former, og måske med arbejdspladser som flyttes mange kilometer væk. De rammes nu helt naturligt af stor usikkerhed, siger forbundsformanden.

Han fastslår, at Politiforbundet vil gøre alt for, at medlemmerne kommer bedst muligt ud på den anden side af så stor en omvæltning og omlægning.

- Det er en voldsom ændring og et hårdt slag for gode og loyale ansatte i politiet. I den forbindelse skal arbejdsgiveren også leve op til sine forpligtelser. Blandt andet sikre, at de enkelte berørte bliver kontaktet med en skriftlig vejledning og forklaring af, hvordan tingene skal forløbe. De skal informeres, så de bedst ved, hvad der vil ske. Det vil vi følge tæt, siger Claus Oxfeldt.
Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen